is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET MENGELWERK.

Anekdote betreffende den Heer nicolaas com-

_y«sy . . • xSlauz. 572..

pian. * jg7

Karakterkundige Anekdote. • • • r Anekdoten. - • * 333 van Keizer jozef II. • • 184.

GESCHIEDENIS DER KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN - LEVENS-BESCHRIJVINGEN EN ANEKDOTEN VAN GELEERDEN EN • KUNSTENAARS.

Levensberigt van Mr. jqhan meerman , Heer van

'Dalem en Vuren, enz. enz. a6, 80, 121

Befchrijving van den grooten Letterkundigen tib. hemsterhuis, door den Hanoverfchen Staatsman brandes. (Uit de Hulde aan heyne , door Mr. t. van assen, Bladz. 41—44O '• 2aI Historifche Berigten, en Prak.ifche Aanmerkingen van een uitheemsch Geleerden, wegens zijne twee achtereenvolgende Reizen door Nederland. 260, 311 Iets wegens het Glosfarium van c. ducAnge. 283 — over het Vertalen.' .... • 77 Verflag van den Heer Commisfaris Generaal voor het Onderwijs en voor de Kunfren en Wetenfchappen, over den ftaat der Hooge, Middelbare en Lagere Scholen, in dit Koningrijk, in het jaar 1816. .... 401

De Dichtkunst. . • • . 74

Iets over de Polyauthcgraphie, of den Steendruk. 258 Overzigt van eenige voorname verbeteringen in de Uurwerken. ..... 349

DICHTSTUKKEN.

De Geest der Eeuw; of, bij den Aanvang van het

Jaar 1817. . • «45

Aan de Vaderlandfche Dichtuunst. . • 93

Vaarwel! H1

Zangft.uk bij de Geboorte van den Vorftelijken Telg. 189

De Vriendfchap ?3»

Bbb a Aan