is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1827-1927

IN MEMORIAM Dr. Petrus J. H. Cuypers.

Zoo ging hij heen, gelijk hij trad, toen hij het volle leven had — het groeide langzaam in hem op, het schoot zijn wortel, dreef zijn top, zijn bloei brak door zijn wezen heen en hing te geuren om zijn leên, en ieder, die dicht bij hem stond, was het, of hij het wonder vond, dat hem in eenen droom verscheen: geloof en kunst en leven, één! Men zag het aan zijn stralend oog, dat zijn gezicht hem niet bedroog, als hij de stift al bevend greep en in den ban van streep bij streep