Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 36 —

Niet minder aanzienlijk is Cuypers' invloed geweest op het kunstonderwijs, waarvan de Quellinus-school indertijd de heerlijke vruchten heeft mogen smaken, en de Normaalschool voor Teekenonderwijzers ook de uitnemende resultaten heeft getoond.

Ware deze geniale bouwmeester eenige jaren vroeger te Amsterdam gekomen, en had men zijn raad en aanwijzingen gevolgd, de stad zou zeker door heel wat minder smakelooze en eentonige wijken, zonder eenig schoon, ontsierd zijn geworden.

DR. J. F. M. STERCK.

Aerdenhout, Febr. 1927.

Sluiten