is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Cuypers 'n hulpvaardig kunstenaar.

Zoowel 't borstbeeld in 't Rijksmuseum te Amsterdam, als de tallooze afbeeldingen in boek en tijdschriften zouden den indruk kunnen wekken — zie de diepe voren in 't voorhoofd getrokken — dat Dr. Cuypers was 'n stijf, streng en ietwat stug man. Toch is niets minder waar. Dr. Cuypers was in hooge mate beweeglijk. Als tachtigjarige en nog lang daarna, placht hij, in pelerinemantel gestoken, door de straten voort te snellen, ja beklom met gazellensnelheid daken en hooge torens. Zijn betoog onderlijnde hij door drukke beweging, niet enkel van hoofd en hand, maar van 't heele lichaam. De groeven in zijn voorhoofd verdwenen onder gullen, ja uitbundigen lach. Dr. Cuypers was'n uitermate voorkomend en hulpvaardig man.

Dat mocht ik zelf ondervinden. Zie hier bij welke gelegenheid, 'n Paar dozijn jaren geleden zou ik op 't vijfde Nederlandsch Philologencongres te Amsterdam spreken over de XHIe eeuwsche boekenlijst der oude Abdij Rolduc. 'k Had de overtuiging — en heb ze nog — dat wij in dat ééne blad perkament 'n buitengewonen, helaas nog altijd niet in voldoende mate doorvorschten en gewaardeerden, schat bezitten, waardoor we den stand der Middeleeuwsche wetenschap en beschaving op vaderlandschen bodem op uitnemende wijze kunnen meten; 'n eenig getuigenis van 't bestaan eener zeer bloeiende school in zoo vroegen tijd.

Noch de middeleeuwsche Annalen der abdij — rond 1148 geschreven, in losse aanteekeningen tot 1158 vervolgd —