Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Limburgsche Schetsen.

Het Roermondsche Stadhuis.

fel J| e Roermondsche hoofdkerk van Sint Christoffel

I ligt op den hoogsten heuvel der stad tegen de

| lllp'J lage weiden aan den grooten heerweg, die van I —<*M\ het land van Kessel naar het land van Horn liep. Aan den voet van dien heuvel ging men over de Maas.

Bij die hoogte is in een knooppunt van wegen de Markt ontstaan en aan die Markt het stadhuis, aan de overzijde daarvan de lakenhal welbekend, en kort bij het stadhuis de vleeschhal. Dat alles kan men goed nagaan, omdat de plaatselijke gesteldheid dien gang van zaken klaar aanwijst.

Want van de Markt af liep ook een groote weg naar de Kapel en het land van Gulik.

De rest van de stad heeft zich veelal door de latere optredende omstandigheden ontwikkeld. Zoo is bv. de stichting van het Minderbroedersklooster op 't Zwartbroek en de vereeniging van dat eigen gerecht te wijten aan de schenking van den Graaf, die daar eene hoeve de Poth had liggen, wat ook bij de Maria Munsterkerk het geval is.

Of daar ter plaatse al een kerk bestond, zooals Keuller beweert, of dat de kerk van den grond op opgetimmerd is,

Sluiten