is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 3/4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kapel op den Kamp. (Well).

Kort bij de Maas onder Well, alleen door een duizend meter breede strook daarvan gescheiden, ligt een zandige, heuvelachtige streek de Kamp, aansluitend aan 't Leuken, het Smeelen, de Sterberg en den Eendenberg.

Hier is het begin der Berger heide, die vroeger bijna onbezocht bleef in hare eenzaamheid, maar die meer bevolkt en ontgonnen is geworden, nadat in 1846 de groote weg Venlo—Nijmegen aangelegd werd.

Deze weg werd vroeger druk bereden, terwijl ook de mallepost daarover liep, maar door de mededinging van de stoombooten en den spoorweg, werd hij weer verlaten, tot de tram en de auto's er weer leven brachten.

Tegenover den Kamp aan den anderen kant der Maas ligt het kasteel Geijsteren, waarmede nooit veel verbinding geweest is.

Van het dorp Well en de Kerk ligt de Kamp drie kwartier verwijderd, wat bij winterdag en slecht weer heel wat te zeggen heeft.

De kapel van Aijen ligt ook twintig minuten ver.

Daarom liet zich al vroegtijdig bij de bewoners der groote hoeve de Kamp, als bij de bewoners der omringende boerenwoningen de behoefte gevoelen aan een eigen kapel, waar men ten allen tijde kon bidden, en af en toe de H. Geheimen kon zien vieren.

Daarom stichtte de jonggezel Derk Damen in 1715 daar ter plaatse een aanzienlijke kapel, die nog steeds onderhouden wordt door zijne familie.

De kapel is in 1715 gewijd aan St. Rochus, den heilige die vooral in Frankrijk de pestzieken verpleegde. Hij wordt op vele plaatsen vereerd.

Het is voor een bijkapel een aanzienlijk gebouwtje, dat bij het kadaster beschreven staat als veertig ca. groot.

Het klokje is een jaar of zeven na de stichting der kapel in het torentje geplaatst; het opschrift luidt: Sint Rochus, ora pro nobis (beeld van den H. Rochus) M. Peter Fuchs in Collen, hat mich gegossen 1722. Het klokje is hoog 29 c.M. en onder wijd 371j2 c.M. Telkenjare vereenigen op 16 Augustus op St. Rochusdag vele familieleden van