is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 3/4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 155 —

dienst en processie ten einde was verschenen Valuas en zijn vrouw en dansten lustig voor het volk.

Ook thans verschijnt het echtpaar, tot groot jolijt van het volk en de vreemdelingen bij alle groote burgerlijke feesten.

Ook de draak van Beesel met den ridder Sint Joris ging vroeger in de processie mede.

In Roermond wilde men Sint Christoffel met zijn adjudant niet gemakkelijk missen. Op kermis-Zondag 1749 stonden zij al gereed om aan het hoofd der processie plaats te nemen, maar de Bisschop verbood het. Het medenemen van trommels, vendelen, fusieken en andere instrumenten werd op boete verboden. Ook mochten de gildevendels in de kerken niet meer bewaakt worden door wachten met ontbloote degens.

In 1751 wilden de soldaten van het garnizoen Roermond met de muziek zich aan het hoofd der processie stellen, maar de Bisschop deed de processie weer onmiddellijk in de kerk trekken.

In den Franschen tijd werden de processies verboden. Later werden deze, daar waar ze vroeger steeds bestaan hadden, geoorloofd en bestaan ze nog. Ook in die gebieden, welke hun eigen Boomsche heeren hadden behouden, als in vele streken van Brabant.

Opmerkelijk is het dat in Laren bij Hilversum te midden eener overwegend protestantsche omgeving, de openbare Sint Jans-processie nog steeds bestaat.

Waar men overal allerlei openbare optochten met vaandels, opschriften enz. toelaat, is het geen bewijs van groote verdraagzaamheid, dat men den Katholieken hunne processies niet terug geeft.