Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 11 —

J. G. Cox : praeses hujus supremi Consilii.

J. van Aefferden : Consiliarius Ordinarius hujus supremae Curiae.

J. G. van Hemselrode a Starkenberg: cum v. a. hac 12 Octobris, 1710.

Mathias Jacobus de Haen.

Joannes W. Dereken : Vicarius Ecclesiae Cathedralis Ruremundensis Zelator Egregius confraternitatis B. M. Virginis dolorosae. 1) Ao 1753.

M. j. Van Aefferden : Consiliarius et Receptor generalis caesariae

Majestatis in Ducatu Geldriae.

E. T. F. van Aefferden : Consiliarius et Receptor Generalis Ordinura confederatorum in Ducatu Geldriae.

P. Heyster : Consiliarius aulicus et Receptor generalis Bruggensis.

C. P. Heyster: Consiliarius aulicus et Receptor generalis Ducatus: Bergensis, Montensis, serenissirai Domini Electoris Palatini.

C. H. Janssens : Raedt van haer Keyserlijcke coninckl. ende Apostol. Majesteits souverainen Raide des Vorstendoms Gelre; ende

Ida Maria Coolen : Eheluijden.

J. M. Thomassen : Priester.

Ant. Clocquet : Capellaen en Vicarius.

FrancisCUS Beaumont : Vicarius van de Parochie.

JoëS BoürS : Rector altaris B. M. V. *)

(Einde v. h. Register.)

1) Dit is de eerste vermelding der Br. als confraternitas B. M. V. ,, Dolorosae".

*) Van fol. 123 tot 130 inclus. loopt het Register der Namen van de gestorven leden der Broederschap.

Voor de geneologie der van Lom's en Puytlincks kan men raadplegen: Limb. Jaarboek, III, 1896, blz. 33—44; Geslacht van Lom; en Limb. Jaarboek, XXVI, 25.

Voor „Goris" Jb. VI, 28; voor Cox VI, 97.

Voor de dekens en kanunniken hier vermeld : cfr. Habets, t. a. p. Dl. III, 80—128.

Sluiten