is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

— [ibidem fol. 13. verso.]

Te weten dat Peeter Cremer, alias Buydelméker in den jaere van XVC ind eijn (1601), tot eijnre Erfflampen altijt to borren (te branden) nacht ind dach gegeven heeft eenen enckelen Rijnsgulden end twee Colsche albus aen Johans huis van Oell des schoemeckers nae uijtwijzinge der brieve jaerlijcx tsijns

ind omme die lamp waill bereijnt te sijn, soo heeft Wilhem der Haen aen gelde der bruerschappen gereijt (gereed) gelacht (gelegd) VP/2 enckel gulden eens. (Rijnsg. ?)

Te weten dat suster Mette(n) Schotten (cfr. naamregister)1) die twee silveren pullen onser liever Vrouwen broederschappe gegeven heeft, ende doen maicken, alse vur die zeelen Johans Wreden, haers alderheeren Oerairts Schotten ind Fijen sijnre huysvrouwen, haer moeder ind haerre (?) ende mit (mede) vur die zeelen Johans Thys haer oem, des voorss. Johans Wreden sijnen suster son, off enckelijn; ende vur Metten van Roggel des voorss. Johannes Thijs huysvrouwe ende vur haerre beiden kinderen zeelen, die zij t' saemen vercregen hebben, alse deylafftich te sijn als doode bruederen, ind susteren, alle der gueden, gottlicker wercken, der vuerger bruederschappen ind ouch gelijck anderen dooden bruederen ind susteren mit naemen, ende tuenaemen voir huen te bidden.

[fol. 14.]

Vernieuwinge van de Broederschappe in den jaere 1590, mit alle de volgende Statuten, ende Recessen, bij de selve Broederschap gemaeckt tott den jaere 1616 inclusive.

Condt und to weten, alsoo zedert den Ruremundischen grooten brandt (soo anno XVC 1 IIII geweest) und daerop alsbaldt ervolgte vielerhande wiederwerdicheijt, gemeene troublen, und beruerten ouch den alnoch werende Inlandisse kriegswesen, onder anderen den Godtseligen, voor-

1) blz. 5.