is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

[fol. 45. recto.]

den Heere ind mallix syns rechts ind is mit vriendtschappen gevurwairt, dat Adolph van Waltdossche vurschreven syne huysvrouwe off yren Erven desen vurgenoemden tsyns sullen moegen allyt lossen ind affleggen, wanneer sy willen off connen. Ind dat onderpandt des hoffs vurschreven quyten : to weten met hondert ind tachentich Hoernse postulaets gulden als boven in den jairtsyns vercleert steyt, ind mitten alingen tsyns sonder kost des brieffs, want Adolph vurschreven den kost des brieffs selffs betaelt heeft, doch als Adolph off synen Erven dese lossinge doen, sullen sy dat een half jaer to bevoeren kond doen ind opseggen. Sonder argelist oorkonde der waerheyt, soo heeft Hendrick der Richter vurschreven synen segell, ind wyr schepenen vurschreven hebben onsen gemeenen Schependomssegel hieronder aen desen oepenen brieve gehangen. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vyffhondert und vyffenveertich, des anderendaechs nae Sint Nicolaesdach Episcopi (7 Dec.)

Wir Henrick Koeben und Jan Mewis, schepen tot Harten, Mehren und Ooll doen condt und bekennen hiermitt dat vor ons kommen und erscheinen is, der Eerentfesten und fromer Johan van Lom to Bruge und hatt vor sich, syne huysvrouwe und Erven bekannt und freywillich ergehet, dat also uunde nachdem der auch erentfeste und fromer Adolph van Waldoys, scholteis tot Breyll ime van Lomme affgelost unnd to danck vernuegt und betalt hait die heutsomme mit allen restanten, pechten, van negen postulaitsche Hoernsgulden goet van golde und schwair van gewichte, off twee Gellrische snaphaenen, und eenen halven Brabantschen stuiver voor yderen postulaetschen gulden, dair van sich gueder vernuegongebedanckende, verhypotheziert op Brandts hoff tot Ooll gelegen loude und inhaldt bescheitz van date Duysent vyff hondert vierenveertich des anderen daichs nae Sint Niclaesdaegh Episcopi; daervan der heutbrieff by den Rurmuntsen brant off sunst vorkommen, und der date vurschreven uit copie desselven, vurschreven vertoont, genoemen is, so heeft der vurschreven Johan van Lomme in qualiteit als boven in handen onser scepenen voorschreven,