Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Personenregister.*)

fol. 1-4 fol. 10

Adamus de Te(e)felen (rector). Geertruyt Lomme.

Rabanus de Duyrsdael. Hendrick Roider(s).

Theodoricus (Dederick) Hillen. fQj jj

Petrus Grubosch de Erckelens. Mathys van Megen.

f0l 5 Johan van der Masen.

Hermannus van den Damme. Lambrecht Goltsmut. (itz)

Mag. Joannes de Busco. Coen Platvoetz.

Michaël de Hertevelt. f0l. 13

Arnoldus Exter (laicus). Goessen Cremer.

Christianus de Campo.1) Gaedert Meiter.

Henricus de Susteren. Djrck Hoift.

Henricus Block. Peeter Cremer alias

Joannes de Hoerne. Buydelmeker.

f , fi 7 Johan van Oell.

Liber'tus (Lubb.) Roemers «]j Metten Schotten.

alias Pictoris. Gerairt Schotten,

lohan v Lomme der alde. Johan Vreden.

Kargrie van Verningen. Metten van Roggel.

Dederich v. Cruchten. Johannes Thys.

Mettel van Lomme. f°' I5

Diderick in den Winckel. Goddart van Crugten.

Diderick van Zuchtelen. fol. 17

n_ Conrardus der Sangmeister. blz. 27

Raboth van Duyrsdael.n) tol y

^ 3 Cornelis van Randenraet.

fol. 8 c I 20

Gheerman Hiessmans (ee). *) ^ Neutkens.

fol. 0 Romot Fleuten.

Huygen Tolleners.4) fo) 22

Arnt Zelis. Christiaen van Meysenborgh.

Gehs Cremers. •

Willemken Meelres. toX

Geertgen Trups. ac. Oeveren.

Hevn van Loet. J- v. Lith.

», Hieri» worden vermeld die personen, wier namen m de ne«n ™ ■ komen, dus niet diegenen, welke m de lijst der afgestorven leden staan,

0 aHa3s":Korstken van Velde; Naamreg. bl. 5 en fol. 3« v. h. VerdrachsboecU _ Afschriften. Omslag 1 no. 8.

2) _ „obüt i. Marti, ,595- Capellanus rev. domtnae abbattssae^ egavit fraternita.i B. M. (i. h. Munster) sex florenos brab. etc vg1 Het Necro logtum der adell. abdij v. O. L. Vr. Munster door J Sivre blz. 31 en blz. 7°.

3) ibid bl 71 4) bl. 36 en Inventaris, Sivre, ed. 1912 bl. 48 en 57.

Heyn van Loet

Sluiten