Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 177 —

Meyer, Alph. Dienstdoende geestelijken van de Parochies Haelen en Nunhern. XXXI. 151.

Molkenboer, O. P., B. H.

Broeder Dominicus (over Dr. Cuypers). XXXIII 71.

Nerée tot Babberich, Mr. de. Dr. Cuypers en de Restauratie van het Munster. XXX1I1. 60.

Peerke. Pekskes-aovend.

Roermondsch dialect. XXXIII. 159.

Pijls, Henry. Hoensbroek. XXXII. 99.

P . . . . , W. De koeuldesj. XXXI. 158.

Redactie. Mededeelingen van het Bestuur. XXXI. 68.

, Mededeelingen aan de

Leden. XXXI. 126.

, Mededeelingen. XXXIII.

71.

, Mededeelingen. XXXIV.

Bladzijde 2 en 3 van den omslag.

, Inhoud van den XXXIsten

jaargang. XXXI. 166.

, Inhoud v. d. XXXIIsten

jaargang. XXXII. 176.

, Inhoud v. d. XXXlIIsten

jaargang. XXXIII. 172.

, Inhoud v. d. XXXIVsten

jaargang. XXXIV. Bladzijde 4 van den omslag.

, Rekening en verantwoording van den penningmeester over 1925. XXXII. 56

Redactie. Lijst van boeken en periodieken, geschonken aan het Prov. Genootschap „Limburg" door den HoogEdel Geboren Heer Mr. Ch. Baron de Bieberstein. XXXI. 127.

, Het gouden priesterfeest van Mgr. M J. D. Claessens (te Sittard). XXXIL 91.

, Punten van behandeling

voor de Algemeene Vergadering van 10 Maart 1928. (Over de fusie der beide Limburgsche Genootschappen). XXXIV. 53.

, Verslag der Algemeene

Vergadering van „Limburg" op 10 Maart 1928. XXXIV. 54.

Snackers, J. N. Pastoor Jacq. Vrancken - Oud-Voorzitter van Limburg. XXXI. 64.

, Boekbespreking. Sittard,

de ingangspoort van Neêrlands Mijngebied in het schoone Limburg. XXXI. 65.

, Boekbespreking. Gedenkboek bij het veertigjarig bestaan der Vereeniging „Het Geuldal" te Valkenburg, bewerkt door Th. Dorren. XXXI. 165.

, In memoriam Jhr. Mr.

L. H. L. J. van der Maessen de Sombreff. XXXIL 57.

, Koninklijke onderscheiding J. A. Hoens en A. F. van Beurden. XXXII. 175.

, Dr. Cuypers-Cantate.

XXXÜI. 79.

, Het Dr. Cuypers-monu-

ment. Voorbereidende werkzaamheden. XXXIII. 98.

Sluiten