is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l0* VAN EOLHüiS,

naast de verzameling van al de Werkea des veidï«,ft-

gen Uitleggers en die den Boekenfchat van den g03s

Leerrede over Hand XXVT: 22. «2 rThfti 1. •

*« <*? Gemeente van Groningen, bijna Deriisiartsen* en eenen elders en daar, vlrvïldmPM^fS' Evangeliedienst; uitgefproken in de GrS/eTerkte Groningen, op Zondag-avond den ia AprU xLl ÏZd'e ïï»JTVl*>/redikant te oXoZgenTÉid

vaa Slhuis rR^°mrg7\^ J- 0omkens ™ M J-

ro ' o f; Pedrukt ten ■ voordeelt der Jrmen. IV en 28 Bladz. In gr. Octavo. De prijs 7s

De Eerwaardige van bolhuis had zich in het Voor bengt voldrekt met geene enkelde reden behoeven te verfchoonen over de uitgave van deze Leenede Want al ware dezelve niet in& den ouderdom vaTnnm ïnJJ ' i100? in.°ngedeldheid, noch zonder eeni'en

drilkdiVTeSt- W01'dt gezegd' dat die d*S een gedenkdag »• voor het Christendom: vin de Opftanding des Heeren: voor de Gemeente van

3arLme; dfn ,Leeraar'van cuSStfj:

vSr hfm n^5fTVK*rtS"«en Di^t aldaar: en voor nem nog m net bijzonder; van ziin viiftieiariwn

*^l^iï{^frUsIandï ruim vijf jaar in het fter S ^n\y°or^; elf jaar in het Oldamb-

£l en hJ r-im ^ en Cen half jaar te Z«,,rren den ovengen tijd te Groningen. — De tekst

wordt