is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3<S A. KAPPELHOFF, MISCELLANY.

Zoo gevoelig, zoo zachtaardig, Zoov tot goede daden vaardig,

Vorderde ook de lieve jan Aller braven gunst en achting, Ja, hij werd, door pligtbetrachting,

Eens een groot en edel man.

Maar de wreede dirk , die, dart'lend', Hond en bok en duifjes mart'iend',

Vroeg 't gevoel reeds had verfmoord: * Duik deed in het volgend leven,

Menfchen voor zijn' wreedheid beven,

Deugd heeft nooit zijn' ziel bekoord.

Nooit met 's naasten leed bewogen, Vond hij ook geen mededoogen.

Dirk verachtte mensch en god.

Ja, zijn wrevel fteeg tot woede

Dirk , die ftout zijn' woestheid voedde ,

Stierf, als moord'naar, op 't fchavot.

tfi merkenVeillCid ^ ^ " fpdlin§ is tbans niets aa«

Miscellany of ancient and modern Literature a collection of eafy narratives, allegories, and inltructive Compoiitions for young peoplc, who are defirous of exercifing themfelves .n the English Language. Bij A. kappelhoff, Schoohuaster.

Dat is:

Mengel/tukken van oude en hedendaagfche Letterkunde • of Verzameling van gemakkelijke Verhalen, verbloemde en leerzame Opfeilen, voor jonge lieden, welke verlagen zich zelve in de Engelfche taal te oefenen.

a. Kappelhoff , Schoolhouder. Te Amfterdam , bij Schalekamp en Van de Grampel, 1816. VIII cn 192 Bladz. In Octavo. De prijs is ƒ : - 16 - :

17 en nuttig en vermakelijk Engelsch Leesboek voor de -J Scholen, hetwelk volkomen onze goedkeuring Wec. draagt, zoo van wege de daarin voorkomende onderwerpen, welke zeer afwisfelend zijn, als wegens de . . zui-