is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï)e vrolijke lourens. sS? faeel.

Er kwam dan eens, moet gij weten, een («g kat eene heele mooije vrolijke poes, die de vnendelyjtad uit de ooaen keek, maar die toch ra haar hait valscn Sas in zekere plaats (O alwaar vele tonijnenholen ware,' en de konijntjes fchepten toen pust een frisch luchSzoo dat zij zich allen bij elkander binten hunne ho4 bevonden- maar toen ze de poes zagen, vlogen ze als eenS'w"Si boog naar luns; met ieder in zijn hol; maar J van ontfteltenis, allen in het holQ dat het aa t bij was; want de konijntjes zijn verfchrikkehjk bang. Poes volgde hen; doch was met genoeg (,) om ook in het hol te kruipen; neen, zij plaatlte zien nabij den ingang van hetzelve, en maakte zoo wat plasten, met het bewegen van haar' ftaart, het uitrekken van t lijt, en het intrekken van deooren. De konijntjes konden nu evenwel zoo allegaar in één hol niet blijven, en geen van allen durfde naar buiten gaan. Zij befloten dan onder elkander.',") dat ze zouden omftaan, en tellen, wie heen zou gaan, zoo verre, tot (dat) hij voorzigtig naar buiten kon zien of het verfchrikkelijke dier er nog was, en zoo ia, dat hij hetzelve dan, van verre af, zou vragen wat het daar kwam doen. Zoo gezeid zoo gedaan; Zij ponden om, zij telden; en het lot viel op een goed, beckaid en oud'konijn. Dit dier vertrok dan ook ^1 bevend van vrees; maar toch moest hij gaan, da was met meer dan reet; want het lot was op hem gevallen. Hij kroop • ra voorzigtig naar boven, tot zoo na aan den ingang v nKol bdat hij zoo half en half naar buiten kon I n Na een feenel wijle tijds 't poesje befchouwd te Sibben, zeide het konijn met een (eene) bevende ftem: „ Wat komt gij hier doen?"

' willem.

Ta wel, als dat ook waar is ?

KAREL* , Stil willem : (!) gij hebt immers gehoord (,) dat bet

«en fabeltje is.

lourens . als eemgzms ver/toora. Als de jonge heeren willen vertellen, lchei ik er uit.

karel. ..

Neen (O neen O lourensje, (!) vertel gij maar voort.

lourens. . Ik heb altoos gehoord (,) dat bet zeer cmatfoenhjk is.