Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3lV J. CARR,

talenten, enz. ~ Rofanna. VIII. Grootmoedigheid van eenen boer. — Hutten van Wicklow. — Minnarijen der Ieren. — Aardappelen. — Gastvrijheid der arme boe.

ren. — Aanmatiging der Ieren, betrekkelijk de eijeren

De Avonmore. — Arcklow. — Veldflag bij Arcklow. — De Priester Murpkj.. — Eenvoudigheid van eenen boer. IX. Kopermijnen. — Goudmijn van den berg Croghan.— ©mfbeken van Glendalogh. — Joê, de Gefchiedverhaler dier plaats. — Ronde torens— St. Kevin. — Bijgeloof. — Leven van St. Kevin. — Gefchiedenis der appelen. — Gefchiedenis van den zwanen vogel. — Kerk van hy. — De zeven Kerken. X. Lugul-z. — Gezelligheid der boeren. —j Bellevue, landhuis van la Touche. — Overheerlijke tuin.— Waterval van tcwerscourt.— Venijnige dieren, door St. Patrieius verjaagd. — Klimaat van Ierland. —- Wegen. — Kerkhoven. — Belagchelijke Engelfche graffchriften. XI. Liefde der Ieren voor de letteren. — Letterkundige Maatfehappij. — Gastvrijheid. — Vooroordeelen der Engelfchen, - Aanfpraak, welke de leren op de meerdere voortreffelijkheid hunner aardappelen maken. — Zeden der oude Ieren. — Ierfche vrouwen- — Ierfche mannen. — Gehechtheid aan het duel. XII. (Hiermede neemt het Tweede Deel eenen aanvang.) Karakter van het volk. — Onderwijs.—. Gastvrijheid. — Anekdote van Dubourgh. — Vermaken. —• Bijgeloof. — Laatfte eerbewijzingen aan de dooden. — Eigenaardige wijze van verwenfehen. — Verjaardag van St. Patrieius. — Einde der Vasten. — Feeën. — Onfehuld in zeden. —r Edelmoedig karakter. — Snelheid van denken en fpreken. Aardige anekdoten.

XIII. De Maandag. — Hoogmoed. — Moederlijke teederheid en kinderlijke liefde'. — Invloed der zachtmoedigheid en goedaardigheid op het Ierfche karakter. —, Roekeloosheid van het volk. — Deszelfs ellendige toeftand. — Vlugheid. XIV. Reis naar Killarney. — Raths en andere fterkten. — De heilige Brigitta. — Monasie* reven. — De bog van Allen. — Anekdote betrekkelijk ' eenen bewegenden bog. — Roscrea. — Anekdote van eene, in eene hut levende, vrouw. — Limerick. XV. Brug van Thomond. — Koophandel van Limerick. —, Verbeterhuis. — Gefchiedenis der ftad. — BeShannon.— Anekdote, betrekkelijk den Oudheidkenner Groje.— Aanmerkingen over de taal. — Overeenkomst dezer taal met die der Carthaginenzers. — Charthaagfche zwaarden. XVI.

Adair,

Sluiten