is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE genlis, johanna VAN frankrijk. 383

arbeid van Mevrouw de g., eten inhoud van dit Werkje opgeven.

Johanna van Frankrijk, dochter van lodewijk XI, door de natuur met ïrgchsmelpe fchoonheid misdeeld, bezat uitmuntende zielshoedanigheden, wordt beltemd tot echtgenoote van lodewijk. Hertog van Orle.ans, en trouwt op haar twaalfde jaar, doen wordt door hem niet bemind. De Hertogin van Bourbon _ zoekt den Hertog lodewijk te verleiden, maar dit mislukt haar zoowel, als dei' Gravin van .... Hij verheft hierop op eene weduwe athenaïs , doch hij bemerkt bare fiechtigheden; zij komt tot inkeer en verbetert zich in een klooster. Nu volgt de gefchiedenis van duncis, Graaf van■ ■Langucviile, welke gefchiedenis eenen goeden indruk maakt op lodewijk. — Johanna's vader derft als een Hecht Vors:; zij wordt door droefheid en waken ziek, doch herfteld. — De Hertogin van Bourbon wordt Regentes; zij haat en vervolgt lodewijk. Hij vlugt naar Bretanjc . en verheft aldaar op de Prinfes anna. Johanna verlost eene ongelukkige uit de gevangenis. Oorlog tusfehen Frankrijk en Brittanjc. De Gravin dunois fterft. Lodewijk wordt krijgsgevangen, en ftreng bewaard, ook, wordt johanna gevangen en naar haar landgoed gvbragt, onder weg bezoekt zij het lijk van hare vriendin, de Gravin dunois. Zij komt in vrijheid. De Hertogin van Bourbon valt in ongenade, f,odewijk wordt uit eene allerakeligfte gevangenis verlost. Johanna fticht een klooster. Koning karel trouwt met anna van Bretanje. Athenaïs wordt eene Non. Karel fterft; lodewijk wordt Koning, en johanna gaat in het, door haar gedicht,

klooster.

Uit dit bovenftaande zien onze Lezers den inhoud, of 'liever het geraamte van dezen Roman, Het karakter van johanna komt in dit Werk wel zeer fchoon voor, maar fchijnt ons al te overdreven; en de zedelijke ftrekkbg van dit Werk kon veel beter ontwikkeld zijn. De flechte karakters worden niet genoeg uit elkander gezet, en wij denken, dat men her verkeerde in bet gedrag van lodewijk, enz. veel Merker had moeten doen uitkomen Wij rekenen dezen Roman niet onder de besten; doch in een ledig uur kan hij eenige uitfpanning geven, alleen wachte men zich vooral, dat hij den .Xezer niet tot die gedachte brenge, dat men, in het