is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42Ö de kleine jakob IN zijne studeerkamer.

De kleine jakob ik zijne Studeerkamer, Met Platen. , Te Amfierdam, bij J. B. Elwe, 1814. 96" 2fó»fci In Octavo. De prijs is f : - 16 - :

Dit is een lief en aardig Boekje voor kinderen, waaruit nog al veel voor ben te leeren en hetwelk zeer gefchikt is, om hun lust en liefde tot de beoefening van deugd en pligtsbetrachting in te boezemen; ook zal het hun wel bevallen. Door verfcheidenheid van onderwerpen munt het boven andere Kinderwerkjes van diemaard uit, en eene dergelijke afwisleling, als in hetzelve voorkomt, kan niet dan aan onze kleinen behagen ; zij hoören flechts den inhoud: Gegronde troost. Bsjchomving van ee;t Eerebeeld. -Aileenfpraak. Jakob, bezig zijnde met zijne mikroskoop. Leefregelen, Lizi» mon bij 't graf van zijn' zoon. Logogrijph. Charade. Geldige en niet geldige lof. Gedachten. Kleine verzameling van Bijbelraadfcls, door jakob uit het Hoogduilsch vertaald. Jakob aan zijne jonge vrienden en vriendinnen. Beantwoording der vraag: Waartoe zijn wij op deze aarde? De Gezondheid. Eene Fabel. Jakob aan het knaapje op PI. III. Ne. 1. De Vos en eenige Hoenders, eene fabel. Het Kaartenhuisje, eene vertelling. Jakob aan zijn' Oom. Het Gefchcnk. De Gierigheid. Korte befchrijving van fommige Dieren: de Spin; de Kikvorsch; de Ratten; de Mieren; het wilde Zwijn. De Tucht. Verfchrikkelijk gevolg der Baldadigheid. Een drietal leerzame Vertellingen. De loffe* Ujke Eerzucht, bij gelegenheid van een boekgefchenk. Moederlijk Onderrigt. Het Onweder. Het gevolg der Ongehoorzaamheid. Het Hert, eene zamenfpraak tusfchen jakob en zijjf vader. Gezelfchapsvermakeüj'kheden uit de portefeuille der liefhebberijen van jakob, bevattende: aardige telling met een gewoon fpel van twee 'en dertig kaarten; de vier wonderwoorden; wanneer iemand twee getallen gedacht heeft, hoedanig hem te zeggen, welke zijne gedachte getallen zijn; iemand te zeggen, hoe veel /lukken gclds, onbepaald van welke waarde, hij in zijn zak heeft. De Linx. Het verflandig Gedrag. Aan mijne jonge Lezers en Lezcresfen.

Wij