is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4JÓ c. bax, c. anne den tex, disput. inauc?.

d;r eerfte komst van apollonius te Rome en deszelfs verrigtingen aldaar; maar tevens bij die gelegenheid, over bet onderfchtiden van meerdere Wijsgeeren, die omlireeks die tijden den naam van musonius , of dien van demetrius gedragen, hebben, en over de Confules fuffecti van den tijd der Romeinfche Keizers, aanmerkingen te pas brengt, bij welke men de vaardigheid en den rijkdom zijner geleerdheid moet bewonderen.

Wij verlangen zeer naar het vervolg van des Hoogleeraars Werk over de philostratussem , en vooral ook naar zijnen tzetzes, waarvan wij ons, zoowel e:n rijken aanwas voor de oude Gefchied- en Letterkunde, als een waren en verdienden roem voor de Nederlandfche Geleerdheid in het gemeen en van den Hooggeleerden hamaker in het bijzonder durven beloven,

Disputatio inaugularis de Natura; fimplicitate in Euripidis Oreste, quam — pro gradu Doctoratus fummisque in philofophia theoretica et literis humanioribus honoribus ac privilegiis rite ac legitime confequendis, publico et folemni examini i'ubmittit casparus bax , Campcnfis, die 26 Septembr. anni 1816.

Disputatio inauguralis de vi Mufices ad excolendum hominem e fententia platonis , quam — pro gradu Doctoratus fummisque in philofophia theoretica et literis humanioribus honoribus ac privilegiis rite ac legitime confequendis, publico et folemni examini fub* mittit cornelius anne den tex, Tilburgenfis, die 27 Septembr. anhi 1816.

Beide Verhandelingen: Trajecti ad Rhenum, ex ofrklnis O. J. a Paddenburg et J. a Schoonhoven, Academia: Typographorum. De eerfte 103- Bladz. de twee* de, 17Q Bladz. In gr. Octavo.

Wij voegen beide_ deze uitftekende proefïtukken van Akadernifche vlijt en ware kennis en goeden fmaak, aoezeer ja onderwerp verfchillende, in onze aankondiging