is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49*

J. g. le sage ten broek,

A^s^f" GerCh;'lTtje Van den Nota™ J- W 7 le sage TEN broek ! — Ta, geëerde lezers! t1p; kan u met O-erker vervelen, nog 'a1 We* van diert »ÏS te lezen, dan het ons -verveeltfer vS7v n e doIntusfchen zien wij allanser hoe meer t , • beduidend 's mans gefXrijf opz™J zelf ,ii h^ " echter om het verband, Vaaïin h t t a" der ^ken in- en buiten ons Vaderland fehijnt te ftaan, e om he doel, hetwelk men ook hierdoor"zoekt te berei en nieï als eene beuzeling befchouwd; maar met ern behan deld moet worden. Reeds voorlang hebben wiP met"

den van den protestant aan zijne medeprotestan-

vSA^^'^T^ °P het ^vaar, Ltweirde K™' z,00 z}) niet bÜ tijds hunne oogen openen en op hunne hoede zijn, zouden kunnen loopen, van vroe" mén'J* !Cm afSefch"dde kluisters wedei'aan Mn?, men, Ae kei gefcha-pm -Jïaat, dat weldra den cd?e

lAT, k^onJef Ind'S SJgST dSJT!* de° '"AS 'S, van den'^Mei, ^

Mei i8 ff xrf . van D°nderdag den 2a

Mu, i8i7, No..1*,, uit den Hamburger Correspondent

over-