is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaart van het koningrijk der nederlanden. 743

Provinciën, Eilanden, Zeeën, Meren, Zeeboezems', Rivieren en Steden , welke, volgens de letters en nommcrs op de Kaart voorkomen, heeft de vervaardiger reeds het noodige berigt gedaan in de Voorrede van de derde en vierde nommers zijner Aardrijkskundigs Tafelen der Steden en Vlekken van Nederland, enz. te Rotlef dam, bij ph. tuinzing uitgegeven; terwijl bij dezelve als eene voor de fcholen ingerigte Kaart wil aangemerkt hebben. Men vindt op dezelve alle plaatfen duidelijk aangeteekend, welke van aanbelang zijn, ter. wijl de vervaardiger, zeer oordeelkundig, alles, wat bij het gewone Schoolonderwijs niet volftrekt dient in aanmerking te komen, ten einde geene duisterheid te veroorzaken, heeft Weggelaten.

Voor hen, die van de bovengenoemde Jardrijkskua* alge Tafelen gebruik maken, is deze Kaart van zeer veel dienst, vooral, omdat die Tafelen naar aanleiding van dezelve werden vervaardigd, en er dus geene Tafelen befchreven worden , die niet op de Kaart te vinden zijn; niettemin kan men zich van de Kaart op zich zelve,' bij het Aardrijkskundig onderwijs van Nederland, bedienen, om het even welke handleiding men bij dat onderwijs bezigt.

Tot een en ander einde is deze Kaart, met alie mogelijke naauwkeurigheid vervaardigd, zeer gefchikt, en verdient zij dus alle aanbeveling.

The Bee ■ hive, or Chrestomatic English reader, being a Selection of Pieces in Profe and Poetry. Selected from the best Authors. Bij a. kappelhoff, School master in Amllerdam. — Leef om te leeren, en leer om te leven, sterne. — Utrecht, Printed for O. J. van Paddenburg, and O. J. van Dijk, Bookfellers, 1817. IV en 174 Bladz. In Octavo. De prijs is f : - 14 - :

De Heer kappelhoff is bij onze Landgenooten, door zijne vorige Schriften, te zeer als een man van kunde en fmaak bekend, dan dat deze Engelfche Aaa 4 cnres-