is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER BEOORDEELDE BOEKEN.

Befchrijving (Volledige) van de Thermo-lamp. Met

eene Af beelding. Uit het Hoogduitsch. Bladz. 727 Betoog, enz. (Kort) • • ; • '43 t 1 wegens de H- Olïerande der Misfe. 294

bilderbeck, (c. f. vrijheer van) ludolps

Leerjaren. In Twee Deelen. . • .189 bles , (j. p.) Verhandeling. . • ' 109

boehmer, (g. w.) Handbuch der Literatur des

Criminalr echts. - • • • fl59

bogue , (d. ) Proeve over het Goddelijk Gezag van het Nieuwe Testament. Vrij uit het Engelsen vertaald en met eenige Bijvoegfels vermeerderd. Twee Stukken. . . ^ ... 03a bolhuis, (l. van) Leerrede over Hand. XK.Vl: as, 23. ioa borger, Bij de Bevalling van de prinfes, van Oranje. 514 bosscha, (.h ) Gefehicdenis der Staatsomwenteling in Neder/and. Tweede Stuk. Met drie Afbeeldingen. 649

Derde Stuk. Met

Drie Afbeeldingen. . » • ^49

bosveld , (p.0 Zestal van Leerredenen. . 97 brand , 00 Zegezang, op de Overwinning te Algiers, 41 ■Brief, inhoudende eenige onpartijdige Aanmerkingen. 212 Brieven (Vijf) ter verdediging van het Plan van Or-

ganifatie der Hervormde Kerken, enz. . 73°" brink, (a.) Aanmerkingen voor Ongeleerden over

de Pfalmen. 337

broek . (11. w. le sage ten) De Kerkelijke Inzegening van het Huwelijk, als gepast en nuttig, : voorgefleld en aangeprezen, in eene Leerrede over matth» XIX: 3—9". - • • 241

, u. g. le sage ten) De Vruchteloosheid,

der Aanvallen op de Leer der Roomsch Katho-

- lijke Kerk aangetoond. . . ^45» *93 . —Raadgeving aan twijfelende Proteftanten. . .\ . ■ . . 49a

brouwer, (p. koumans) De Voorfpelling van je1 zus aan petrus, matth XVI: 18 en 19- 721 brueys, (j. r. de) Oratio de maximo felicitatis • incremento, quod Belgici cives a nova Icgum codice

jure fperare posfunt. ... 64

bruining, (g.) mibelgenootfchappen en jezuiten orde. 634 Bedragen (Nieuwe) ter bevordering van de kennis

- en verbetering van den Eeredienst, het Leeraarambt, en Kerkelijk Bcltuur. Twee Stukken. 156

Bij-