is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T DER

Bijvoegfel tot het Tweede Stuk der Bijdragen, tot de kennis en verbetering van den Openbaren Eeredienst. .... Bladz. 447

c. (x.) Aan Zijne Koninklijke Hoogheid, den

Kroonprins der Nederlanden, bij de Geboorte

van zijnen Zoon. .... 514 campagne, (h,d.) Java, Vervolg van ï 816, BI. 136. aia campe, (j. h. ) Robinfon the Tounger. Translated

from tkc German. ... 66a cantzlaar. , (j.) V erhanncling over een' nieuwen

Corttrolleuf- of Lucht Thermometer. . 28 cappelle , f j, p. van) Bijdragen tot de Gefchiede-

nis der Natuurkunde bij" de Ouden. Met Platen. 261 carr, O '} Reizë doör Ier/and. In Twee Deelen. 314 cecil, (r.) Levensbijzonderheden van den Eerw.

Heer john Newton. Naar de Derele Uitgave

uit het Engelsch vertaald. Twee Stukken. 5x6 chad , (g. w ) Verhaal der jongstleden Omwente- "

ling in Holland. . . . .728 CLAitKE. Zie lewis.

ceemensXIV, (ganganelli) Uitgelezcue Gedachten. Tweede Druk. . . . 295

clementis alexandrini liber , qutS dtves faltltem

confequi posfit, perpetuo Commcntario illustratus

a car segaario. . ... 436

conrardi, (g.) Christelijk woord aan den Broeder

, j. weppelman. . . . I43

constantijn van falkemade , of de Ouderlijke

Woning. Met Platen. . . . 718 costa , (1. da) De Perzen. . . .80 ci.RTius, Ch.h. donker) Leerredenen. Eerfte Stuk. 390

—— ■ ________ Tweede en

laatfte Stuk. , . . . 559

D., CE. W. v.) Ecrftclingen. . . 367 delprat, (j. c.) De Wét op de Convoijen en Licenten voor het Koningrijk der Nederlanden. 329 Denkvriend. (De) .... 476" Dood (De) van jezus in verband tot onze Schuldvergeving en Zaligheid befchouwd. . 107 Droomen en Gedachten over dezelve. . . 170 Eer (De) der Roomsch Katholijken verdedigd tegen de lasterlijke aantijgingen des Schrijvers van het Troostwoord. , . . , . 59 Eeuwgetijde (Derde) der Kerkhervorming. Eerfte en Tweede Stuk. , . 674

ej1ren-