Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T DER

prinsen, (p. j.) Geographifche Oefeningen; of Leerboek der Aardrijkskunde, met XX genorri* merde Kaarten. . . . Bladz. 373

—>-~» Korte Geographifche Oefeningen. 654

pijl, (r. van der) Korte Befchrijving der Staten van Barbarij e, Marokko, Algiers , Tunis, Tri* poli en Fezzan. Met eene Afbeelding der ftad Algiers. . . . . . 420

_ Engelsch Lees- en Vertaalboek

voor meergevorderden. Tweede Druk. . 476

_ Handboek ter beoefening der En-

gelfche Taal. .... 477

Raad van eenen Onbekenden aan eenen Raad- en Reddeloozen Zondaar. . . . 448

Raadgevingen aan de Inwoners van Nederland. 88

Redevoeringen en Dichtftukken ter vieringe der plegtige inwijding van de Hoogefchool te Utrecht. 265

REIiNHARD , (F. v.) Het Avondmaal des Heeien.

Voorgefteki in eenige Leerredenen, berekend naaiden geest onzer tijden. . . . 396

Reize naar Indië, Ceylon, de Roode zee, Abysjinie en Egypte, in de jaren 1802 tot iScö; naar het Engelsch van den Burggraaf georgiï valentia. Eerfte Deel. Met Platen. . . . 417

Reiziger. (De Pviistende) Eerfte Deel. . 374 Rekenboek voor Jongens. Eerfte Deel. . 519 reuvens, (c. j c.) Collectanea Litteraria. 36t roest , (j. van der) Nagelatene Leerredenen. Tweede Stuk. . ... . 385

Rijswijk , (g. j. van) Schets der Christelijke Leere. Tweede verbeterde en vermeerderde Druk, 10S

. Leerredenen. . . 6:7

S. (h. c.) Allereerfte beginfelen der Aardrijkskun de, voor de Scholen. Tweede, naar de tegenwoordige verdeeling , verbeterde Druk. . 604 salomon , (g.) Handleiding tot de Verloskunde.

Twee Deelen Met Platen. . : 693

salzmann, (c. g.) Vertellingen, Gefprekken en Brieven voor Kinderen. Tweede Deeltje. Met Platen. . . . . 4Ö5

san der, (c. a. l.) en wachter, p. z. (g. h.)

Magazijn, toegewijd aan den geheelen omvang der Geneessunde. Tweeden Deels Tweede Stuk. 25 ■ ■■■ Twecelen Deels Derde Stuk. 35a

- ' SAN-

Sluiten