is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS AAN HET BESCHAAFD PUBLIEK ,

waar ik ftampvoctte van verontwaardiging, toen ik daarin namen las van lieden die ei^en huizen, en een'tuin tot hun vermaak hebben, ja zelfs meer dan eene dienstbode houden. Ook vond ik er den naam van eene mevrouw in.

Huisvr Eene mevrouw in eene bus! wel dat is waarlijk om te lagchen! maar het zal er mogelijk ook eene mevrouw naar geweest zijn.

De lieer V. Gij valt mij in de rede. Maar om weder op de recep en van de bus te komen: het was een vrij dik boekje en bijna vol gefchreven. De apotheker ge. tuigde mij, dat hij, gedurende het laatstverloopen jaar, ten dienfte der bus. bijna 4000 recepten in zijnen winkel gereed gemaakt had, zou dat hij iets meer dan 2X Huiver per ltuk berekenen kon.

Huisvr. Lieve hemel! wat moet men van zulke busfen denken?

De Heer V Dit zeide ik ook tegen den apotheker, maar hij antwoordde mij, dat alle ordonnantiën niet even kostbaar waren; dat hij er wel had, die hem, behalve het fleschje, geen'Huiver kostten, maar dat hem, integendeel, wel eens de tranen over de oogen liepen, wanneer hem dranken geordonneerd werden", die hetn, prijs courant , op 18 Huivers te (taan kwamen, en hij, in die gevallen, wel eens in verzoeking kwam, om quid pro quo te geven; doch dat hij veel deed om de recommandatie en de eigen praktijk van den doctor te behouden; fchoon hij anders, in goeden ernst, een paar honderd gulden op de bus toelag.

Huisvr, Wel, dat is wat te zeggen! Het leven van eenen zieken hangt dan aan de eerlijkheid van eenen apotheker, die, langs dien weg, dagelijks op de proef geHeld wordt.

De Heer V. Dat is zoo; maar ik hoop dat alles voor doctor en apotheker verbeteren zal Wanneer fatfoenlijke lieden de busfen kwiteren en er geene dan gezonde menfehen in dezelve aangenomen worden, zullen er van hetzelfde getal leden geene looo ordonnantiën , jaarlijks opgefchreven worden, en dan kan de apotheker goede medicijnen leveren, terwijl de doctor, voor zulk een nietig loon, geen Haaf behoeft te zijn.

Huisvr. Nu, als onze doctor komt, moet ik met hem hierover fpreken. Thans wordt de tafel gedekt en wij gaan eten.

Zie daar, op uw verzoek, in een gehouden gefprek,

het.