is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Io8 beschrijving van java.

werd in 1490, door eenen bergwerker, daniel genaamd, ontdekt(7). Bij Platsgerode, in het vorftendom Anhalt, bloeiden de zilver-, koper- en ijzer bergwerken reeds in den jare i49a («). De oudfte berigten van de Bieberfche mijnwerken gaan tot 1494 terug* evenwel blijkt uit dezelve, dat zij reeds voorheen op gaag waren. De mijnen van Marienberg werden in isar ontdekt (y), en de Hesfifche zilver- en kopermijn bij Frankenberg, aan den Eder, in 1590.

CO Dezelfde p. ,297. (») Dezelfde, p. 1300. (v) Dezelfde, p. 1298. v **

BESCHRIJVING VAN JAVA.

(Ontleend uit raffles History of Java.) (Vervolg en Slot van Bladz. 75.)

Terwijl de laatst geëindigde oorlogen den invoer van vele benoodigdheden uit Europa onmogelijk maakten, deden de Javanen eene bijzondere gefchiktheid blijken tot het uitoefenen van verfcheidene handwerken ; zoo hebben zij wel eens de kleederftofFen voor een geheel leger geleverd, de daartoe behoorende fieraden en onderfcheidingsteekens niet uitgezonderd. Zij hebben zich, onder toezigt van Europeërs, bekwaam getoond in het gieten van wapens. Buskruid, hoewel niet van de beste hoedanigheid, hebben zij reeds lang weten te vervaardigen. Salpeter bekomt men hier in vele ftreken. r

Op de noordkust van dit eiland is vrij wat volks met de visfcherij bezig. Velerlei werktuigen en listen worden bij dit bedrijf gebezigd. Men gebruikt netten, lijnen en hoeken, paal- en vlechtwerk of ook wel bedwelmende fpijzerj. De fmakelijkfte der hier gevondene zeevis»