is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*f V™^EL. EN VERFOËIJEL. DER LAAUWHEID s

*wvêr|ettigicéii maaltijd inftelde, waarom hij denzelven inltelde, de woorden, die hii daarhii ihrat gnjvi^n bedet,, beloften? dït £ij vaV hem rórre ' "• " bllJV;?de teeken ziiner iedere, innige, SS zu k SS? nieniche"liefde' E" welke liefde vor dfenuw ibir^? V,a/e» w« het ons zelven. In. Ïezerefne5 hrn,Hp°nVerdeeld toebeh<>orde aan zeker

vverk maakte, dan van anderen, indien het iewn« .. Mwtjls vertrouwelijk ware, maar 'oodïw Is Jve20o tegen anderen van geheel andere gezindheden dan

méérmalen' KTS?0 ° *» Sl meermalen ook iets voor anderen, dat gij niet soed-

Voorzeker behoef ik hierover geen woord meer te zeir gen. Gij gevoelt waarom tezus zeid* • Ik L) K

u af. Gij zoudt heizelfde zeggen in een gelijk geval

kJÜ m geheel van 11 Scheiden, gij zult oeen

deel hebben aan mij," zegt tezus 1 e£j, -i, ,-m8

toch weldadig! hard' ^F&iS/'l^^

Het

S liêizin,! *V"n '!f n hebben' Onder ligtzinn gen ziin - ugtzinnig, onder ernftisen ernfJio- r,;i„„iHo r t--

fcelang in den Godsdienst!" £ JkSu £v-JDen Z" daaromtrent geheel onverfch I!,V n"i' •• S fchlJnen Z'J lipfric u OI!vencniillg. Dikwijls betoonen zij ons

Ben tïïr !er e7l niethet S^gfte dwvib? zy

sx^ri fis

,*u vwwatüt niets van hen, zooöra men hen kent.