is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274 " UITTREKSELS UIT DE BRIEVEN

van deze fchool, daar men zelfs niet een eenig ftufc van hen had.

Van ongelijk veel meer belang is het naturaliën- en rariteit kabinet, hetwelk zeer goed gekozen, aardig gerangfchikt, in fommige ftukken zeer uitgezocht en in fommige zeer volledig is. Daar ik van vlinders, infekten, geraamten, enz. niet veel kennis heb, wil ik er liever niet van fpreken; maar een zeldzaam dier, een vogel en dergelijken, zijn voor mij belangrijker. En zoo zag ik. dan met veel genoegen, hetgeen, wat ik nog nimmer gezien had, bet geraamte van een kameelpaard, hetwelk over de 16 voet (pieds de rot) hoog is, een cangarou, het eenige viervoetige dier, hetwelk de Engelfche in de Botany-baai gevonden hebben, en eenen hippopotamus, van wiens "olifantsgrootte ik tot hiertoe nog geen juist denkbeeld had. Hij is, even als alle hier gevonden wordende dieren, zeer goed opgevuld en

onderhouden. Ook heeft men hier eenen zeer

kleinen olifant en eene menigte andere dieren, welke ik ook op andere plaatfen meer of min zeldzaam gezien heb.

De verzameling der kunstrariteiten uit Afrika en uit verfcheidene deelen van Oostindiën, uit Ceifan, Batavia , China en Japan is de talrijkde, prachtigde en fchoonde, welke ik immer ergens gezien heb. Veel is het gefchenk van Aziatifche vorllen, onder andere, en voornamelijk van den grooten mogol, als zadels, wapenrustingen, enz. Het is op daartoe beftemde dagen te zien, ieder welke zijn' naam opgeeft, wordt er toegelaten, en heeft flechts den oppasfcr aan de deur een fooitje te geven.

DERDE BRIEF.

Den Haag 2 Jan. 1791.

Wij waren gisteren weder ten hove, waar ik eenen gala-dag verwachtte, zoo als dezelve op nieuwjaarsdag gewoonlijk te Londen is, waar de geheele koninklijke familie zich in eene groote, met menfchen opgevulde, kamer bevindt, en rond gaat om met den een' en ander te fpreken of ten minde iets te zeggen, of met eenen blik te kennen te geven, dat zij door hen opge-