is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REKWEST VAN COSYN VAN OLDENBARNEVEfLD COSYNSS. 3^3

Extract vitter der Stadt Arnhems privilegiën Boeck, daer inne bellinden dye Nhammen der Ridderfchap deff Arnhemfchen Quartiers befchreven op Einen blaede nae het Verbant der Ridder* fchap vnd Steden desfelven Quartiers opgericht in den jaer ons heere duyfent vier hondert fefs vnd dartich op S. Franciscus-dach.

COSYN VAN OLDENBARNBFELT. REINN1ER VAN OLDENBARNNEFELT.

[Daaronder] Accordat cum originali.

per me R. Sluysken Secret, Anuv lóao.

B.

Ic Cofyn van Oldenbarneuelt Richter van Veluwen doe kont allen luden ende tuge openbairlicken mit defen °penen brieve, dat voir my ende voir gerigtzlude hier ^a befchreven gekomen is in t fittende Gerigt Gerrit Grolle ende heffe mit fyoen vryen moetwillen voir hem «nde voir fynen erven opgedragen ende avergegeven in enen Rechten vaften fteden ewygen erffkoep Henrick Volkerts foin en fyne erven fyn alinge Erve en guet, pheiten Lepffen-giiet mit hufe ende mit have als dat tohan Vos plach te bouwen en te gebrucken, foe dat ^it eggen mit eynden mit hoegen mit legen mit bosch ^•t brouck mit hcyde mit wyde, mit torve, mit twyge eUde voirt mit alle fynen Rechten ende toebehoeren liegen is in den keripel van Ermal in der buerfchap Aelcht ende voirt in anderen buerfchappen, als dat '5jer na bepaelt fteet vytgefeyt die holtmerck , die Gerit yrolle voirfs. hefft in fpoelremerck. Hem anderhalve "oeve lants in t Riet-broick, dair an die een fyde ?aeft gelant is Willem Arnts Soin ende an die ander jV.t Arnt van Dry. Hem noch. twe hoeve lants in t /•'^broeck, dair an die een fyde naast gelant is Maria j&ue an die ander fyt Hermen van /Houtdorp. Hem '°cb; vier hont lants op Musfen, dair ain die een fyde X 2 Maeft