Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gSÖ REKWEST VAN COSYN VAN OLDENBARNEVELD COSYNSS.

den rechten ghellachte end bluede van den van oldEnbarneVeLt is, dat oock Z. iohan van oldenbarNE* VELT fyn neven end bloetverwanten, daerbenevetis ERNsT van oldenbarneuelt noch in den leven» fyn rechte Ohm, namentiick fyns Z. vaders brueder is» dye Vvelcke in 't ridderfchap erkent ende befchreven fyoen geweest, van welcken bluede van oldenbarne* VELT, toender defes the recht ende legitime mede aff*

fefproten end geboeren is. Des ten waeren oirkonde ebben wy defe mit onfe eygen handen onderteyckent Opten 7. feb. anno 1605.

[Geteekend.) Ghofen die Bake. Henrick van Meurs. Carolus Bentinck. Henrick van Cranenburch.

Nicolaus van Delen.

è.. , i. ■ i

Copia.

Op requeste van ernst van OL* denbarnevelt , Dickgreve in Arckemeen, petit als een Ridder* matigher verfchrevén te worden. Alfo Suppliant bewefen heefft van den rechten Stam van oldenbarneuelt , echt ende recht gefproten te fyn, volgende d'apostille den IX, may XCV op fyne St\« plicatie gegeven is geaccordiert hem Suppliant vooitaen mede te doen verfchriven, als anderen van de Ridderfchap. Tot welcke verlchrivonge op Landt ende Quartiersdagen des Haves Griffier end die Secrs. vafl Arnhem refpective by defe gelast worden. Aldus gedaen tho Nymegen op eenen Landtdach by den Quar» tier van Veluwen den XX Martii XCV1II. [Onder ftondj Concordat cum Reccsfu [Geteekend] P. Veiftegen Secrs. [Wederom daaronder] Gecollationeert tegens fyn be* teykent originael ende bevonden daermede t* accorde* reri by my [Geteekend] E. Engelen 1605.

En dat dit bovenfiaand Rekwest met deszelfs, daarop volgende zeven Bij" lagen oorfpronkelijk ter bovengemSekretarij van Arnhem door mij ge" vonden en afgefchreven werd, testof

O. VAN HASSELT.

BEN!'

Sluiten