Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijt gij een edeeman ?

Janneken teunis van Hoorn, (om ook een vader«ndsch voorbeeld bij dit Franfche te plaatfen) tot armoede vervallen zijnde, vervoegde zich, in 1613, bij de Staten Generaal, de Staten der bijzondere provin. ciën, bij prins maurits en bij prins Hendrik van Nassau, om hulp en onderfteuning in hare ongelukkige omftandigheden. Zij was met eenen robbert jansz getrouwd geweest, en had haren man, gedurende hun huwelijk, zes en dertig kinderen gebaard. Haar man met twee van hare zonen had zij, op de vloot van den admiraal jonker pieter van der does , verloren. Haar derde zoon, op de armade van heemskerk, in den üag vóór Gibraltar, als fcheepstimmerman dienende Vvas aldaar, zwaar gewond en onbekwaam geworden om langer zijn brood te verdienen.

zijt gij een edelman ?

PRANCOis de eerste, koning van Frankrijk, eenige redenen van pierre duchatel gehoord hebbende die hem zeer bevielen, had de nieuwsgierigheid van aan hem te vragen, of hij een edelman was. „ Ik weet het niet

Lr^'k U"r Wietl » in de ark ™ nqach

■waren, ik gefproten ben , " was 's mans antwoord.

MOEDERTROTS.

7

-tiiet toch eens mijn fchoonen jonge, Dien ik aan mijn borst mag prangen, Purperrood gloeit op zijn wangen; — Vrienden! hebt gij ook zoo een? Vrienden, neen! gij hebt er geen.

Ziet

Sluiten