Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Remiss. ten behoeve van casyn van oldenbarnev. s?*

remissie, ten behoeve van casyn van oldknbarneveld. .

casyn van oldenbarnevelt,

was Vader van cosyn van oldenbarnevelt eo« synss, waarvan d& admisfie in de Veluwfcht Ridderfchap reeds (in N°. VII, van dit Maandwerk) gegeven werd; en misfchien dezelfde, aan wien vergund werd de volgende

Acte van Com politie van eenen nederflach by Cafyn van Oldenbarnevelt begangen aen German Segersü

Opten VII February XVe LXIX ftilo co. is ten Buv reële van de Carnere van de Rekening des Conincx jArnhetn gefien de requeste van een Cafyn van Olden•jarnevelc niette veriricatien daerop dienende, beroeren^e eenen nederflach by hem begangen aen den perfoort ,an German Segerfs mitsgaders het Appoinctement van ?e Heeren van den Raede alhier in date XXU1I July. i LXVIII daerby verclaert wordt t fait bevonden te Tfhe remisfibel, voorts gehadt hierop het aclvys van . en Drost van Vel uwen Willem van Scherpenzeel; foo ,s metten voorfchreven Delinquant durch zynen Bevelebüer njer ter Carnere verdragen, dat hy voor de eiJ'e amende ende beternisfe geven ende in handen des.pfs Drosten betalen fal die fomma van twee' ende veerlCI1 Ponden van XL groten Vlaems 't pont, d'een helft 'aIt vasten en d'ander helft in Majo, beyde naestco^ende, d4e daer aff metten anderen penningen van zyne Aa a Offi-

Sluiten