is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ossian.

38l

Hoe kunt gij dan het geluid der onzigtbare geesten vernemen, mijn vader?" vraagde malvina.

,, Alleen voor hem, malvina!"— zoo fprak de grijsaard — „ voor wien de uitwendige wereld ftierf en onderging, klinkt het zachte fuizen van hoogere werelden. Zie, malvina! zijn oog is reeds gefloten, eer de dood komt, en de aarde rust voor hem in nacht en duister gehuld. Even gelijk aan de, met den fluijer der duisternis bedekte, aarde alleen de glans der fterren verfchijnt, zoo zweven van boven af op hem klinkende ftralen neder, en roeren de fnaren van zijne harp en Van zijnen verlangenden, reikhalzenden geest... Reik mij de harp toe, malvina ! "

Zoo fprak ossi.an; malvina reikte hem zwijgend de harp, en nu tokkelde de blinde grijsaard derzelver fnaren.

I aline en celeste ; of het verband van deugd en geluk.

(Tot een Verjaargefchenk aan j. s )

Voorzeker wacht mijn dierb're Nicht

Vandaag een vrolijk feestgedicht. Het uur toch der geboorte is *t glansrijkst punt in 'c leven:

Met regt wordt, wen dac uur verjaart,

Dan ook de ontftemde lier gefnaard, En door elk toontje een blijk van liefde en vreugd gegeven.

Maar dat vooral toch 't feestlied vloeij', Wen blijde jeugd in vollen bloei, Na twintig jaren prijkt, voor fmart en rampfpoed veilig. Dan oogst befchermende oudermin Het loon der teêrfte zorgen in, elke traan der vreugd is in Gods oogen heilig.

V»n