is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DTJÏTSCHLAND EN DE DUITSCHERS. 397

ïniddels fteeds van den keizer onafhankelijker en de waardigheden der laatstgenoemden werden erfelijk.

Na de Frankifche nazaten van koenraad II, droeg een Saks elf jaren lang Duitschlands kroon. Dezelve geraakte vervolgens aan eene andere linie, die met Koenraad III aanving, en met koenraad IV eindigde. Nadat deze in 1254 overleden was, greep er eene Volflagene regeringloosheid plaats , totdat een graaf Van Habsburg, onder den naam van rudolf I, den troon beklom. Toen hadden de rijksftanden zich reeds Volkomen gevormd, en de geestelijkheid alle wereldlijk juk afgefchud. De keizer verzettede zich tegen niets Van dat alles, mits men hem Hechts zijn Hamhuis lier Verrijken. Hij fchonk aan zijne zonen albert en Robbert de leengoederen van Oostenrijk, Stiermarken en Karinthie. Albert ontweldigde de keizerskroon aan adolf van nassau (*) wien hij in 1298 verllaeg. Zijne nazaten werden al rijker en rijker, offchoon de keizerlijke magt inmiddels al zwakker en zwakker werd. Deze verbleéf finds albert II tot aan 1740 beftendig aan de mannelijke nazaten van rudolf van habsèurg; offchoon elke nieuwe keizer, voor dat hij den troon bekloift, door dusgenoemde keurvorften tot Roomfchen koning moest worden gekozen. Dit waren Volgens de gouden bulle van keizer karel IV, de aartsbisfehoppen van Mentz, Trier en Keulen, de koning van Bohcme, de paltsgraaf en de vorften van Sakfen en' Brandenburg. Naderhand werd de keurvorftehjke waardigheid ook aan anderen opgedragen.

Onder maximiliaan I werd net rijk in tien kreitfen Verdeeld, en de Nederlanden, die hij als gemaal van ^Aria van BURGUNDië beheerschte, daaronder ook gekkend. Zij vormden den Burgundifchen kreits, tot dat maximiliaans kleinzoon , karel V, ze aan zijnen z°on filips afftond, §en karels broeder, ferdinand ,!'.> intusfehén keizer werd. . Deze was tevens koning vaU Bohème en Hungarijen, voor zoo veel dit land

niet

(.*) Zoon van walram II, wiens grootvader walram I, £n vader henrik II, de gezamenlijke Nasfaufche goederen bezaten, van xvelke walram II enkel het zuidelijke, en 5!J,'ro, ftamvader der prinfen van Oranje-Nasfau, het noordeUJk deel erfde.