is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

562. GESCHENKEN AAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELD.

ften Decembris den Here Oldenbarnefelt verehrt hebben mit den golden kop. Desf anderen daeghs hebben oert fich by den Advocaet begeven vnd gecomtnunicierd van die faecken haer E. in mandatis mit gegeven, als van den Vntfanck der fortificatie penn. vnd van den vryen op end afffiagh, vnd hebben fyn E. guet gefunden het tweede punct niet tho proponiren, dan op het eerfte tho infisteren , gelick gefchiet is. Waerop refolutie erhaldeO* als by die Acte tho vernhemen. Vnd foe veele die ques* tie van den vryen op vnd affflach belangen dueth hebben oire E, durch raeth end inductie van den Heren Olden* barnevelt advocaet, als oick anderen laetten berouwen» als liende die faeck weinich befordert tho kunnen warden»

In fidem Extracti uit ftads Raadjignei^1

G. VAN HASSELT.

In het Reces des Oiiartiers van Veluwe doen zirf deze voorbeelden voor.

Veneris den 6 Aprilis 1604.

Is ten diende van der Quartier goetgevonden vnd gete* foluirt den Heere Johan van Oldenbarneuelt advocaet d&s Lants van Hollant voor die goede affectie , die defe hief der Quartier bewefen heeft, vnd ongetwivelt in vurval' lende oecurrentien to continuiren niet onderlaeten fal, t°e verehren mit eenich juweel, ofte cierlick drinckgefchief > ter fomma van 400, gl. 500 gulden ter difcretie va" d'Ordinaris Gedeputierden, vnd dat jde felve ter eerfteI geleegentheytt fal worden effectuiert vnd geprefentiert.

Veneris den 22 Decembris röoo.

Gerefolviert, dat men noch vur het aenftaende jaer continuiren die verehrungh aen fyn Ex'ie , aen den Ad* vocaet Oldenbarneuelt, vnd an den Griffier Arsfens o°' geveerlick als lest leden.

In fidem Extracti»

G. VAN HASSELT.