Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

642. boomwol en boomwollen-papier.»

boomwol en boomwollenpapier.

Boomwol wordt uit de zaadhuisjes van verfcheidene planten, ft'ruiken en boomen gewonnen, die voornamelijk in de landen tegen het oosten en zuiden te huis behooren. Men vermoedt, dat dezelve door de Feniciers en Karthaginenzers naar Europa gekomen is, die dezelve het eerst naar Spanje bragten en bij Satabis of Xativa, eene ftad, die philippus V, in het jaar 1707 verwoestte, terwijl hij in derzelver plaats de ftad San Felipe bouwde, aangeplant hebben (#). In de tiende eeuw werd de boomwol reeds in Duitschland, alwaar men dezelve uit Italië ontving, gefponnen en geweven . .

Bootmvollenpapier, katoenpapier, werd uit ruwe boomwol bereid, die men vooraf tot eene lbort van brei maakte» Reeds 160 jaren vóór christus geboorte, vonden de Chinezen eeu papier uit, hetwelk zij uit allerlei deelen van planten en uit zaadwol vervaardigden f» Van de Chinezen kwam het gebruik van het boomwollenpapier in de Bucharije naar Samarkand, alwaar men hetzelve in 648 , volgens anderen in 650 na C. geb. leerde vervaardigen (d~). In het jaar 652 na C. geb. kwam de kunst om het te bereiden bij de Perzen (e), en toen de Arabiers, in het jaar 704,

eenen

f«) Zie breïtkopfs Ferfuch über den Urfprung der SpieU karten, &c. Leipz. 1784. Bladz. 60, 61.

(£) Gudenus , Cod. Diplom. P. 349.

Ce) Verfcheidene hiertoe behoorende berigten yindt men in murs Journal zur Kunstgefch. u. allgemeinen Literatur.

(d) Murs Merkwürdigk. der Stadt Nümberg und Altorf, 1778. Bladz. 756.

(e) Dell origine, de progresfi e dello ftato attuale d,ogric letteratura dell Abb. d. giovani andres, Parma .78a. T. \. Cap. x. en casstri in Bibl. Arab, Hisp. T. II. Madr. 1770, P, 208. N". DCCVI.

Sluiten