Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOOMWOL EN BOOMWOLLENPAPIER. 645

eenen togt naar de Bucharïje deden en catibah ben mosleme de ftad Samarkand veroverde, leerden zij aldaar zoowel het gebruik, als ook de vervaardiging van hetzelve (ff. De Arabier jozef amru, dien eenden, cloch ten onregte, voorden uitvinder van hetzelve hebban gehouden (g), bragt, in het jaar 706, de kunst, om het te bereiden, naar Mecca, De Grieken bekwamen het boomwollenpapier uit cie Bucharije, door hen kwam het naar Italië (maar de kunst, om het te vervaardigen, kwam door de Saracenen uit Sicilië derwaarts) Venetië, en uit Venetië naar Duitschland (h), alwaar men bet reeds omftreeks het jaar 800 kende; want theophilus presbiter of tlttilo , een Duitfche monnik in St. Gallen, die op het einde van de achttiende of met den aanvang der negentiende eeuw fchreef, gewaagt zeer duidelijk van hetzelve (ij. paus sergius zond, in den jare 844, den hertog ludolf in Sak jen eene op boomwol gefchrevene bul, welke de ftichting van het klooster Sandershcim betrof (/e), In Engeland is het oudite dbcumènt op boomwollenpapier van den jare

1049 (O, in Frankrijk het oudfte met den datum van

1050 (m); in Spanje bevindt zich, in het klooster te Si/os, een Woordenboek, waarin onder de parkement bladeren, ook dikke boomwollenpapier bladeren voorkomen , die met Gottifche letters befchreven zijn. Daar nu deze in 1129 in Spanje verboden werdenzoo fielt men den ouderdom van dit document op 1090. Bij de

Grie-

(ƒ) Breitkopfs Verf. über den Urfpr. der Spielk. Leipz. 1784, Bladz. 56. x.

(g) Cassiri , /. c. p. 9.

(h) Breitkopf, ter aangeh. plaats, Bladz, 90.

(O Theophilus presbyter, de omni fcientia artis pinger.it, C. 31 , in lessings Beytragen zur Gefch. und Litteratur. Zesde Stuk, 1781, Bladz. 300,

(*) Harenbergii ffist. Eccl. Gandersh. diplom P. 50,

(/) Phil. Transact, f703, Fel, 23. P. 515.

■{») Mem. di Litter. Tam. IX. P. 323.

Ss 3

Sluiten