Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE GOEDEREN VAN MR. J. VAN OLDENBARNEVELD. 647

fn de groote Camer naeft 't Salet. Een nieuwe Wagefchotte Bedftede, behangen met roode Cafiante gordynen ende rabat, Een neyuwe Wagefchotte vuyttrekkeude Tafel met een bonte Tafelcleet daerop. Twee Wagefchotte Banken. Een groene Spaenfche Deecken. Een fcleyn Schilderytge van een Schiltknaep. Ses Spaenfche Leeren Stoelen fo vrouwe als mans.

Het bedde mettet beddecleet ende tapyte deecken, Spiegel brandtyfers, drie Schilderyen, ende andere cusfens ende deeckens, die in de Casfe laegen, in de voorfr. Camer zynde, verclaerde de voorn: Juffrouwe haer toe te comen, ende 't geene hier vooren geftelt haeren voorn. Broeder.

In t cleyn Salet Een Ledicant, rontfom behangen met groen houtfchoten. Een Eycken Tafel. Een mans Spaenfche leeren ftoel. Een groen taffen Schoorfteen kleedt. Het Bedde met de groene deecken op 't voorfr. Ledicant leggende, met twee ftoelen in defelve Camer, verclaerde de voornoemde JofFrouwe als vooren haer toe te comen.

Boven op een verwulfde Camer, Een Coetfe ofte Bedfteede van Vuyren hout. Een Eycken bank.

Verclaerende de voorf: JofFrouwe, dat de reste van 't goed op defelve Camer haer is toebehorende.

In de tweede boven Camer boven t Cleyn Saletgen.

Een nieuwe Wagefchotte bedftede, behangen met groene ganfen. ogen gordynen, met een bedde, peuluwe, ende beddecleet daerop. Een groen Rabbat voor de Schoorfteen. Een eycken tafel op fchragen. Een Spaenfche leeren ftoel. Een gebeeit Tafelcleet. Twee vergulde Ledicant knoopen.

Ss 4 Op

Sluiten