is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken) [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN DE STUKKEN

ÓÜDE EN HEDENDAAGSCHE GESCHIEDENISSEN, EN HISTORISCHE ANEKDOTEN, ENZ.

Redevoering der Scytifche gezanten aan alexandêk. den grooten. (Uit het Latijn van quintus curtius , L. 7. C. 8. Vertaald door g. outhuijs , Predikant te Minnertsga.') . Bladz. 277

Överblijffel van de Oud-duitlche.. Feestmaaltijden, en verklaring derzelven uit de Thuringfclïe Kermisgebruiken. ; . . . . 59

Kort berigt nopens de Druïden, Barden, Skalden',

' Minftrels, Minnezaiigers en Meesterzangers. , 25a

Iets over tanfana, eene Godheid der Oude Batavieren. . ■ . . . . 723

Een gewapende öptogt eener Bruid, ten bewijze dat het menigmaal fchadelijk zij, te veel tijd aan pracht of praal té befteden. (Eene Anekdoie uit de middeleeuwen.) . . . . 136

Over . den oorfprong en den voortgang van het gebruik der Ptlskleederen. CVólgens beckmann.) 213"

Helden-grootheid van den Venetiaan victor pisani. (Uit het Hoogduitsch.) . . .

Brief van joh. van oldenbarneveld. (Medègedeeld door den Heer g. yan hasselt.) . 283

Rekwest van cosyn van oldenbarneveld co-

, synss. ... . . 320

Remisfie, ten behoeve van casyn van oldenbarneveld. ... . . 371

Verzoek van Ernst van oldenbarneveld. 417 dirrick van oldenbarnevelt. » i Al8 Het Goed oldenbarneveld. . . 468

Cavelcedel en Scheiding tutfehen de kinderen van

g. van oldenbarneveld en d. van wee. 511 Gefchenken aan johan van Oldenbarneveld. 55P Extract uit den Inventaris van de goederen van

Mr."johan van oldenbarneveld. 645, 698

Vergelijking van de Woningen der menfchen. 505, 5491 Weldadigheid van den Kalif mostanser. . 505 Iets over het hedendaagsch Jeruzalem. (Volgens

BB.AMSEN.) • . . i ■ 727