is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken) [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

N.

nathana6l. . Bladz. 6l8

Nibelungenlied. (Kritifche Historie van het) 157"" 005' Noodzakelijkheid der TijdsverdeeJing in Parijs. 76 Nut (Over het) dat wij moeten trekken uit het lijden van onze medemenfchen. . . 385

O.

oldenbarneveld. (Het Goed) . . 4gg

Omwentelingen. . . • ?_g

Onbekende (De) te Brachfeld. . . * 124. f7Ontcvredene. (De) . . . . /yn

Onverdraagzaamhid. (Een woord over) . 07 Oorfprong (Over den) en den voortgang van het

gebruik der Pelskleederen. . . . «213

Opgaaf, (Korte) van de voornaamfte deugden, welke de Apostel paulus eischt, dat plaats moeten hebben in eenen goeden Letraar van den Cbristelijken Godsdienst, volgens de Brieven aan timotheus en titus. . . -a

Opgeruimdheid (Iets over de) van eenige "ftervenden, als toegepast bewijs, dat de ziel bij den dood niet vernietigd wordt. . . * IOO

Optogt (Een gewapende) eener Bruid, ten bewijze dat het menigmaal fcbadelijk zij, te veel tijd aan pracht of praal te hefteden. . , In(j

Opwekking tot gelatenheid in de voorvallen * dezes levens. (Dicht/luk.) .... 06

ossian. . . . .

Overblijffei van de Oud-Duitfche Feestmaaltijden ° en verklaring derzelven uit de Tnuringfche'Ker' misgebruiken. . . ' . pol

Overzetter (De Eerfte) van homerus. " gfp

P.

pedrosa. (nikolaas) , . "7 Sa

Pinkflerlied in Mei isip, . 0

pisani (victor) (Helden-grootheid van) '. 2aj Politie. (Franfche) . \n%

Pfychologié des Christendoms. . ' . \ 4it

R.