is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken) [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER DER VOORNAAMSTE ZAKEN/

Uittrekfel uit een' brief aan den Heer p... betrekkelijk eene tweede Verhandeling over de Overeenkomften van den H. franciscus d'assisi met den Zaligmaker. . . . . Bladz. 458

Uurwerken. (Levende) . . . q$

V.

Verdienjlen (Over eenige min algemeen bekende) onzer Landgenooten in de zoogenaamde Heilige Wetenfchappen. . . . *94, 634

Vergelijking van de Woningen der Menfchen. 505, 549 Verhündelirig over den toekomenden ftaat, na dit

leven. - • • , . 337

Vcrjprciding (Over de) der Honigbijen. . 353

Verzoek van ernst van oldenbarneveld. 417 Viooltje. (Het eerfte) . . . 238

Vogelen. (Iets uit de Natuurlijke gefchiedenis der) 445 Vondelingshuis (Het) te Londen. . . 120 Voorftel van een Lid der Maatfchappij: Tot Nut

van 't Algemeen. . . . .229

Vreugde en Smart: of de Feestdag. . 707

Vruchtbaarheid. (Ongewone) . . 334

W.

Wandel (De Aardfche) der Nederigheid. . 452

Weêrsvoorfpelling. (Iets over de) , ja

Weldadigheid van den Kalif mostansêr. . 525

Wetgevers. (Snedige) . . ..

Wighs? (Wat zijn) Wat zijn. Torrys? . 44

IJ-

IJdelheid. (Beftrafts) ... 477

Z.

Zakken.vaart op den Tiger en den Euph'raat,. 377

DRUKFOUTEN.

Bladz. 240, Reg. 18, ftaat: fnoode. Lees: fchoone, ~" 593> I7> "*"~~* hunne. . uwe.