is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een groot bevorderaar der kerkhervorming. 83

het helderfte licht, al is de markt ook nog zoo vol, er geen een' aantreft.

cocles. Gij komt zeker tot ons terug, met geestelijke waardigheden als overladen? .

pamphagus. Ik heb er wel vlijtig jagt op gemaakt-, doch delia is mij weinig gunftig geweest: want velen visfchen daar, gelijk men zegt, met een'gouden hengel.

cocles. Een zotte wijze van visfchen.

pamphagus. En echter" gelukt zij fommigen uitnemend goed: doch deze dbbbelfteen rolt voor allen niet even gelukkig.

cocles»- Maar zijn het geene oppergekken, die goud in lood veranderen ?

pamphagus. Gij begrijpt niet, dat in het heilige lood goudaren fchuilen.

cocles. Boe, dus zijt gij niet anders dan als een Pamphagus, (een die alles opeet) terug gekomen ?

pamphagus. Neen.

cocles, Wat du?

pamphagus. Als een hongerige wolf.

cocles. Zij komen gelukkiger terug, die als -ezels weder keeren beladen met eene vracht van priesterlijke ambten. Waarom wilt gij liever een priesterambt, dan eene vrouw hebben?

pamphagus. Omdat ik zin in een lui en ledig leven héb Een Epicurëisch leven lacht mij aan,

'coc..!?,5* Maar, naar- mijn inzien, leven zij toch veei aaniaenamer, die te huis een lief meisje hebben, dat zij'ktiSten kunnen zoo dikwijls het hun lust. .

pamphagus» Voeg er vrij bij, fomtijds ook wanneer het hun'niet last. Ik bemin een altoosdurend genoegen. De eeïse vrouw huwt is flechts eene maand- gelukkig. Wien een vet miesterambt ten deel vait, heeft geheel zijn leven door vréugd;

cocles.' De eenzaamheid is toch treurig: en dat wél in dié mate, dat zeifs apam ;in het paradijs niet genoegelijk geleefd hebben zou , indien God hem eva niet toegevoegd had, s

pamphagus. Iletn zal geene eva ontbreken, die. een lijk priesterambt bezit, 1

cocLts. Maar wellust is geen wellust, die met een kwaden naam en een kwaad geweten vergezeld^ gaat. .

pamphagus. Gij fpreekt de waarheid, en daarom is pa het

É