is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<44 DE BIJBEL DE WARE TROOSTBRON.

Komt dan gij allen, heft en oog En hart tot God, uw God omhoog,

En dankt hem voor den Bijbel. Nu weet gij 't: liefde duurt uw lot; Nu zegt u zelfs uw lijden: „ Gcd,

„ Is Vader, God is liefde."

Ó, Bijbel I ware bron van tróóst, Gefclienk eens Vaders, die zijn kroost,

Met deernis fteeds ziet lijden; Verfpreid uw heillicht wijd en zijd ; Ddt de aard zich in dat licht verblijd'

En in haar's Scheppers liefde.

.Zijn lof worde eens alom gehoord! O God! paar daartoe, met uw woord, i Uw' Geest, deez' vorme *t harte 4

Tot vruchtb'ren grond, waar 't goede zaad Diep wort'len fchiet en opwaarts gaat, En rijk'lijk vrucht zal dragen.

Die vruchten rijpen u ter eer, O, TEZüs! gij, gij bragt ons wéér

Tot God, als tot een' Vader, Die gaarn vergeeft, om U ons mint, . Den zondaar aanneemt tot zijn kind. U zij dan dank en eere!

C. A. v. D.