is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j80 BEVEST. V. ZUTPHEN DOOR KAREL V. EGMOND. ENZ.

„ Kairll Hertouch van Gelre ind van Guylich ,, ind Greve van Sutphen.

„ Wy laiten U weten, foe wy der meynongc fyn „ onfe ftadt Sutphen vorder ind bether to laten befes„ tighen. Bevelen Wy U mit ernfte, dat ghy tot ge„ fynuen der felver Burgenneifteren Schepenen ind

Raedt bereyt zydt mit waigen karren, voirt gravers „ uyt uwen Ampte aldaer to beltellen ind nae noet,, tuifft te arbeydeh , : ind to blyven, ind dair geyne. 31 weygeronge offt gebreck ynne lait vallen by foe. „ licff Wy U fyn. desf verfien Wy ons alfoe tot U» „ Datum xix Martii."

. En dat deze brief aan het Scholtamb.t Voorst Brummen, .het Schulampt van Sutphen en Ruirtoe, werd afgezonden, is onder die Minute te zien.

ZUTPHEN.

In een klein Almanakje van het jaar ifjoo, hetwelk aan de Gelderfche Charterkamer zal te vinden zijn, wordt deze aanteekening ontmoet: M VIc Martius 29 Ist die Carcktoren to Zutphen des avents nae 9 vhren van den donder angefleken vnd verbrant.

HONDENSPEL VAN I470,

Men vindt hetzelve in de Stads Rekening van Arnhem., Enen Spoelman gegeven 1. brasd. die tot Egbert Cupers mit den honden fpoilden.

KOETS"