is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GROOT BEVORDERAAR DER KERKHERVORMING. AÏI

gelofte te betalen." Toen gaf bij het volgend antwoord, maar met eene veel zachtere ftem, opdat namelijk christophorus het niet zou hooren: „ ZW1JS' gek '! meent pij dan dat ik fpreek zoo als ik denk i Als ik maar eens aan wal ben, zal ik hem niet eens eene kaars van fméer geven."

antonius. O fchrander vernuft! Ik vermoede dat hij een Batavier geweest is.

adolphus. , Neen, dat was zoo niet, maar hij was

antonius". Ik verwonder mij, dat niemand aan den Anostel paclus dacht, die zelf eertijds ter zee gevaren heeft, erf, fchipbreuk geleden hebbende, aan land gefprongen is. Hij, die zelf zulke rampen ondervond, heeft zekerlijk daardoor geleerd om' ongeluklugen te hulp te komen. . , .

adolphus. Van paulus was er maar m het geneel geene melding.

antonius. Baden zn ondertusfcheni adolphus. Als om ftrijd. De een zong ifve A«sinaf (wees gegroet, o Koninginne!) de andere bad het Geloof in God den Vader. Daar waren er, die bijzondere gebeedjes hadden, niet ongelijk aan bezwerinaen , tegen de gevaren.

antonius. Hoe maakt de ramp menfehen Godsdien» fiV' In voorfpoed denken wij noch aan God, noch aan* iemand der Heiligen. Maar wat verrigttet gn cm, dertusfehen? Deedt gij aan geen' der Heiligen eenige geloften ? adolphus. Volürekt niet. antonius. Hoe zoo? . adolphus. Omdat ik met de Heiligen mets mtltaande heb. Want wat is eene gelofte anders dan een verdrag, volgens het voorfchrift: ik geef, indien gy het doet, of: ik zal het doen, indien gij net doen zult: indien ik ontkome, zal ik eene waskaars geven: ik zal naar Rome gaan, indien gij mij be^a''u

• antonius. Maar gij riept toch wel de hulp van liezen of genen Heilig in? •

• adolphus. Ook dat niet.

'S3SS3SÏ »fblmel -o ruim is Indien ik aan eenen Heilig mijne behoudenis aanbeveel ne m eens aan den heiligen petrus, die mij misfclneni bet Dd 3 eerb*