is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. voormalige GELDERSCHE hoögeschool. 493

welke zich aan den dienst der kerke zonden toewijden , hunne letteroefeningen aan dezelve voltrekken zouden. ■ De verzorgers van deze fchool waren johan van arnhem, geruit tulleke, Burgemeester van -Arnhem, fredrik van sande , johan fontein. hen« Drik van essen., Hendrik feith, Burgemeester van

Elblirg, CAREL BENTiNK , johan van wijnbergen,

Burgemeester van Harderwijk, zeger van arniiem^ Landdrost\ en muntmeester generaal des Furstenaoms

Geit. en Graaffchap Zutphen» - De profesfbren wa-

len: antonius thyssius, Theol., consTantinus l'em»

PEREUR , l. l. o. o. , johannes WARNERIIJS, i V. ,

johannes ïsacus pontanus, M. 'Bi en historiefchrijver van Gelderland, bernardus sutholt , u V. , everkardüs balk, 1. V., jodocus hoeijineius, johannes lavinios, gerhardus bronkhorst,

lambertus golus , jacobus zevecütius, anthonius matthaeus, hbnricus van diest, guil1elmus cup, johannes cloppenbuugius , antonius deus1ngius , JANUS erasmius, chr1stophorus mathaeus , abdias witmarius en franciscus jacobus cochius.

De goede opgang, welken deze hoogefchool maakte, de invloed, welken zij had op de beïchaviog, en de tusfchenkomst van zeger van arnhem, en van johan; van wijnbergen, bragten te weeg, dat die fchool op den. 1 januari] 1647, door de Staten van Gelder* land verheven werd tot eene provinciale akademie, ten einde de befchaving, die door de langdurige oorlogen veel nadeel had geleden, a'Wetne'eiïer te verbreiden, en den inwoneren van Gelderland ruimer gelegenheid te verfchaffen, hunne kinderen, als onder hun oog, en met minder kosten, in de wetenfchappen te laten onderwijzen. Dat dit het oogmerk der daten geweest is, blijkt uit het nog voorhanden zijnde Diploma, geteekend 13 April 1648,' waarbij zij het Gymnafium tot eene akademie hebben verheven. Ter Bereiking van dit hun oogmerk, benoemden de daten tot curatoren, Joost vijgh, Heer van Tfendoren, Raadsheer in het hof van 'Gelderland, arnoldus de eije, Heer van Wajellein, Burgemeester te Bommel, wolter de rode van heekeren , Heer van Koerh, Gedeputeerde wegens het Graaffchap Zutphen in de State" vergaderins:, c, van hall tot den wiltbaan, Burgerueestej van . Zutphen, ZJtCBR vam arnöbm, lieer, van