Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

19

8 4 2 2 32 — 14 10

7 4 1 2 23 — 14 9

8 3-1 4 16 — 21 7 8 3 1 4 16 — 27 7 7 2 1 4 10 — 21 5

Utrecht — Gooische Voetbalbond

Uitslag: Quick II—V.V.V. 3—1.

Sf-.,., J „ ({«« .

■«ars

9uick II jong-Vitesse JJercules II *.V.V.

Wedstrijdprogramma:

12 Mei V.V.V.—Quick II, Kroon. Bleyenburghkade 17. De competitieleidër

Utrecht J. W. ROELOFFS VALK Jr.

Brahantsche Voetbalbond.

Uitslagen:

28 April A.N.T.O.N.I.—Wilhelmina 6—1 5 Mei Wilhelmina—A.N.T.O.N.I. te Osch0—0. Daar de competities afgeïoopen zijn, laat ik hier de eindstanden volgen.

le Klasse.

G.V.V. 8 6 1 1 43 — 12 13

Sparta 8 4 2 2 26 — 18 10

Wilhelmina 8 4 2 2 26 — 22 10 A.N.T.O.N.I. 8 3 1 4 16 — 22 7 Willem II 8008 7- 44 0

He Klasse A. G.V.V. II 4 3 10 16 — 6 7

N.O.A.D. III 4 112 9 — 17 3 Columbia 4022 6—8 2

He Klasse B. Wilhelmina 043 10 16-7 7 Be-Quick 4 0 1 3 7 — 16 1

Kampioenschap der geheele II Klasse. G.V.V. II 1100 4—2 2

Wilhelmina II 1001 2—4 0 A. s- Zondag zal de alg. verg. gehouden worden in het Hotel van Mej. wed. Broecks, Markt, Tilburg. Agenda:

1. Uitreiking der kampioensmedailles.

2. Bespreking volgend seizoen.

3. Wat verder ter tafel zal worden gebracht.

L. v. d. MBERENDONK, le Secretaris. Geldersche Voetbalhond. Uitslag wedstrijden : Bob. et Veloc.—Gelria 2-2 Go-Ahead III—Victoria III 0—5. Stand:

Gelria 7 5 1 1 24 — 7 11

Rob. et Veloc. 8 4 2 2 22 — 13 10 Vitesse III 6 5 1 1 23 — 8 9

Victoria III 7 3 0 4 14 — 18 6 Go-Ahead III 8 0 0 8 1 - 38 0 De protesten van Vitesse III en Rob. et Veloc. over den wedstrijd op 17 Maart te Arnhem, zijn door het bestuur van den G.V.B. aldus opgelost, dat n.1. deze wedstrijd eindigde in een gelijk spel 2—2. Door de protsten van Gelria en Vitesse III is de eindstand nog niet op te maken.

L, MUNTINGHE,

Secretaris.

Zeeuwsche Voetbal Bond. Uitslag wedstrijden :

E.M.M. I—Olympia II 2—1. Stand:

Zeelandia 4 2 1 1 5 11—8 1.25 Olympia II 4 2 0 2 4 8 — 9 1.— E.M.M. I 4 1 1 2 3 6—8 0.75 Deze competitie is geëindigd. Aanstaande wedstrijden :

12 Mei E.M.M. II—Olympia III. De ontvangende vereeniging is in de eerste plaats genoemd, haar zal de naam van den scheidsrechter tijdig worden bekend gemaakt.

Namens het bestuur ALB. JERONIMÜS Jr. H. V. V. „Houdt Braef Stant". Voorgesteld als W. L. de heeren : K. W. H. Gleenewinckel Kamperdijk, Suezkade 95. A. Rompies, p. a. den heer Van Ravenswaaij, van Merlenstraat 72 en A. L. Bakhuis, Conradtkade 11 door de heeren W. C. Schierbeek en Ph. Carli en als buitenleden de heeren: J. A. Dezentjé d'Abo te Boskoop, M. en M. C. C. Van Ryckevorssel, beiden Heerenstraat 158 te Voorburg, resp. door de heeren H. J. Willing en K. Douw van der Krap en C. J. van den Broek d'Obrenau en ondergeteekende.

Aangenomen als donateerend lid Mevr. Steenstra Toussaient—de Pauly, Madurastraat 11.

Overgeschreven van ondersteunend lid tot W. L. de heer N. W. C. Kuijk, Weimarstraat 168.

Zondag a. s. speelt het le elftal zijn laatsten competitiewedstrijd te Amsterdam tegen R.A.P. Vertrek van den trein Holl. Spoor 11.13 spoortijd.

J. A. WIJNMALEN,

Adelheidstraat 51. le Secretaris.

31. V. V. Olympia..

De wedstrijd tegen E.M.M. I uit Vlissingen werd door ons tweede elftal gewonnen met 2—1. Met de rust was de stand 1—0.

P. OELE Jb., lste Secretaris.

L. A. C. Frisia.

Gekozen tot le Secretaris met ingang van 12 Mei de heer J. F. N. Weidema, Hötel Het „Wapen van Friesland", Leeuwarden. Tot lid der elftal-commissie de heer J. Zelvelder, tot le captain 2e elftal de heer

D. M. G. Gratama, allen door vertrek van den heer P. A. de Haan. Frisia II won 5 Mei van Frederiksoord 3—0.

Nieuwstad G. 104. E. MEIJER,

Waarn. Secr. Frisia. R. V. V. Satnrnus. Zondag 5 Mei won het 2e elftal van M.V.V. Maas te Maassluis met 4—0 goals.

Voor als W. L. de heer M. Kostering, Bergweg door J. Sol en ondergeteekende. Benthuizerstraat 95. F. JANSEN,

le Secretaris.

R. V. V. Neptnnus.

Aangenomen door het bestuur als W. L. de heer Jacques Brakkée.

Zondagsavonds bestaat er gelegenheid tot oefenen, en noodig ik h.h. spelers uit, hier goed gebruik van te maken.

De waarn. Secretaris Kruisstraat 6. D. HART O GS.

R. V. en C. V. Olympia. Zondag verloor het eerste van D.F.C. in Dordt met 5—3. Leden, welke een foto van het eerste elftal wenschen, worden verzocht dit ten spoedigste aan ondergeteekende op te geven. De prijs is ƒ2.25. Alg. verg. op Woensdag 15 Mei in Café v. d. Dussen. v. Oldenbarneveldtstr. 87. J. F. L. REUDLER, Secretaris.

R. C. en V. N. Achilles. Zondag 28 April verloren wij van Unitas II met 2—1, maar ons protest tegen de tweede goal wonnen wij, zoodat wij thans precies gelijk staan met Unitas. Er is dus een beslissingswedstrijd noodig.

Zondag 5 Mei sloeg ons eerste met 2 invallers Celeritas II met 3—0, zoodat ons doelgemiddelde in de voorafdeeling nu 45—0 is, wat record is. Volgende week waarschijnlijk alg- verg. Mauritsweg 12.' J. DUTILH, Secretaris.

B. V. V. Wilhelmina. Uitslag wedstrijd 11. Zondag te Osch tegen A.N.T.O.N.I. voor den B.V.B. is 0—0. De heer D. Onvlee heeft bedankt als lid.

De Secretaris AUG. LAMERS. Haarlemsche Voelhal Bond. Uitslagen:

Haarlem II 0—Z.V.V. 5 (wegens niet opkomen). 12 Mei Haarlem II—H.F.C. II Heemst.K.Perk,Vlaand.

Haarlem II wegens niet opkomen tegen Z.V.V. op 5 Mei ƒ 2.50 boete.

Alg. verg. op Zaterdag 25 Mei in het Café Brinkman, des avonds te acht uur. Agenda:

1. Voorlezing notulen vorige vergadering.

2. Seizoen-verslag van den Secretaris.

3. Voorstel van het bestuur, om de 2e klasse A-

spelers niet aan wedstrijden van den H.V.B. te laten deelnemen, met inachtneming van de bepalingen betreffende de le klasse-spelers.

4. Uitreiking medailles.

E. Wat verder ter tafel zal worden gebracht.

J. A. RIJKENS, Secr.-penningm.

Sluiten