Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

Tot slot van dezen dag, die bijna van het goede te veel bracht,

Ajax-H. F. C.

Ajax: C. J. van Velzen (doel), W. Brusse en J. Motman (achter), G. Palm, P. de Vries en Van Drooge (midden), Tetterode, Van Zanten Jr., Grivel Jr., v. d. Made en Boutmy (voor).

H.F.C.: Flier (doel), W. en A. G. v. Waveren (achter), Cherieux, Moltzer en Prins (midden), Pereira, Holdert, Witkop, Alting du Cloux en Goossens (voor).

De Leidenaars nemen binnen een minuut de leiding na een schot van Grivel Jr. Na het geparadeer in 't midden komt Ajax langzamerhand opzetten, maar eerst vijf minuten voor de rust gelukt het haar het tweede doelpunt te maken door v. d. Made uit een opbrengen van den rechtervleugel. Na de hervatting moet Ajax hard werken om de Haarlemsche voorhoede af te houden. Eindelijk brengt H.F.C. de stand op 2—1; Holdert trapt jammerlijk den bal van een goed opbrengen van den rechtervleugel over het Leidsche doel Hoe hard Ajax werkt, de beide v. Waverens zijn te doortastend, om hen kans te laten. De Haarlemmers zwermen voor het Leidsche doel en v. Velzen krijgt een prachtig schot te keeren. W. van Waveren gaat de laatste oogenblikken naar voren en de Haarlemmers werken enorm, maar de Leidsche verdediging blijkt te hecht en Ajax wint een moeilijken strijd met 2—1.

Buitenland.

Voetbal m Engeland.

Nu de Football Association een maximumsalaris voor de beroepsspelers heeft vastgesteld, is er vrij wat minder gesjacher op de voetbalmarkt dan in vroegere jaren. Er wordt nog wel geknoeid, doch de straffen zijn zwaar en het loopt vrij gemakkelijk in de kijker. De clubs zijn dus voor het meerendeel op dezelfde hoogte gebleven en de wanhopige worsteling voor de twee eerste en twee laatste plaatsen kan weer beginnen. Veel verschil was er verleden jaar niet tusschen de records der clubs, die de le klasse moesten verlaten en de twee gelukkigen, die promoveerden. Small Heath had een razend pech-seizoen achter den rug en elftallen, waarmede zoowel zij als Manchester City eindigden, Waren beter dan die van menige club boven hen. Er is op het eind geknoeid in sommige wedstrijden en de twee laatste zijn er het slachtoffer van geworden. Zalig beroepsspel!

De twee gepromoveerden zijn West Bromwich Albion en Middlesborough. Beide verpletterden hun collega's in de 2e klasse zonder vorna van proces en Albion scheen te zullen «ndigen met een eenig record, toen de spelers s*ijf als deuren werden door het vele werk. Zij eindigden met meer punten dan ooit in de 2e League behaald werden. Toch zijn er genoeg die heilig overtuigd zijn dat de Albions in de eerste klasse een belabberd figuur zal maken omdat de spelers, het meerendeel aan den lichten kant, het harde werken, week aan week, niet kunnen volhouden. Gelukkig heeft de club een stel reserves, dat voor het elftal niet onder doet.

Verleden jaar sloegen zij zelfs de League-team.

Middlesborough is een club, die door een uitstekend bestuur gebracht is op de hoogte, die zij thans inneemt. Het elftal is op alle punten zeer sterk en dit toonde het reeds Maandag door de Blackburn Rovers te slaan.

Derby County hebben van Portsmouth gekocht den vleugelforward Turner, waardoor zij nu de twee beste vleugels van Engeland bezitten. Bloomer is natuurlijk de ander. Deze, die nooit uitmuntte door groote physieke kracht, begint zijn lange en roemrijke carrière eenigszins in de beenen te zitten, naar men vreest. DeWolves, die de County Maandag tegen veler verrassing sloegen, zijn een club, die nooit heel veel geld voor spelers betaald hebben en toch blijven zij gevaarlijke tegenstanders. Het is verontrustend dat Everton bij zijn eerste verschijnen in het publiek door Albion geslagen werd, een lot dat ze met Sunderland deelen. Notts Forest trok naar het Noorden en won daar met 1—0. De kampioenen zijn slechte beginners, zoodat er geen paniek ontstond en niemand gesteenigd werd. De trotsche cupwinners, Sheffield United, duikelden eveneens, met hun buren, de Wednesday, tot tegenpartij. Aston Villa hebben weer een leger spelers tot hun beschikking, doch de groote moeilijkheid is, de elf besten er uit te pikken. Nu Derey niet weer speelt, mist de voorhoede een -goeden leider.

De wedstrijden van Zaterdag eindigden met: Notts County—W. Bromw. Albion 3—1 Middlesborough—Everton 1—1 Sheffield United—Bury 1—0 Newcastle—Stoke 5—0

Aston Villa—Derby County 0—0 Sheffield Wednesday—Bolton W. 2—0

Zijgrenzen.

Rapiditas heeft het groen-zwart, waarin het jarenlang eervol streed, verwisselt voor het levendiger paars-wit. Zullen deze kleuren Rotterdam eindelijk het langgewenschte kampioenschap brengen?

Wij helpen het wenschen!

Uit Hoek van Holland schrijft men ons dat Pijnacker en zijn 1700 inwoners geen record houden met hun voetbalclub. De „Hoek" heeft 1300 inwoners en is sinds drie jaar trotsch op haar V.V. „Volharding", die reeds verscheiden wedstrijden speelde, o.a. tegen Maassluis, Schiedam en Rotterdamsche clubs.

Wie slaat het Hoek-record?

De „Meer" bij Amsterdam was Zondag, zoover het oog reikte, bedekt met zich de leden lostrappende voetballers. Het aantal clubs dat daar zijn zalige jachtvelden vindt, wordt elk seizoen grooter.

De Bosscher V.V. „H.U.P." heeft Het Sportblad als haar officieel orgaan aangenomen.

Men gelieve er nota van te nemen dat opgaven van secretariaatsveranderiugen behooren bij den Bondssecretaris, niet bij onze redactie.

Sluiten