Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

kort na den uittrap. Daarna zet ook D.O.S.B. flink op, maar weet het niet tot doelpunten te brengen, vooral door het uitstekende werk van Leonidas' doelverdediger. De stand blijft tot de rust 1—0, in het voordeel van laatstgenoemde.

Bij het hernemen van het spel zet D.O.S.B. er alles op om gelijk te maken, wat haar eindelijk gelukt, als een der achterspelers van Leonidas, gehinderd door de zon, de bal in zijn eigen net werkt.

De blauw-zwarten, hierdoor aangezet, ondernemen nu zeer gevaarlijke opdrijven en hebben het spel grootendeels in handen. Tot doelpunten komt het evenwel niet, deels door pech, deels door het uitstekende werk van D.O.S.B.'s achterspelers. Het spel eindigt met een gelijken stand. 1—1.

Scheidsrechter was uitstekend.

D.O.S.B. muntte na de rust vooral uit door zeer woest spel, dat echter door den scheidsrechter, door het nemen van een groot aantal vrije schoppen, steeds juist gestraft werd.

J, M.

Eendracht I—Mercurius 1. — Daar de scheidsrechter niet verschenen was, werd iets over tweeën de match E.—M. aangevangen onder scheidsrechter Boers. Niettegenstaande den tegenwind toonde E. zich al spoedig de meerdere en na een kwartier spelens bezorgde Hartog dan ook zijn vereeniging de leiding door een prachtig schot, terwijl Vos een oogenblik lateiten 2de male doelpuntte. De stand bleef tot half-time :—0 voor E.'s voordeel. In het eerste half uur na de rust behaalde E. nog 2, maar M. wist door onvoorzichtigheid van E.'s backs de eenige tegenpunt te maken. E. maakte nog 4 goals, waarvan Vos 1, Boers 2 en Hartog 1 op zich nam. Van E. onderscheidden zich C. Vredenburg, Schmand (achter), de geheele halfback-linie en de linkerwink. Van M. blonken v. Gorkum en Offers. Moorman schetterde te veel. pIP

Quick 11—Ajax II (le kl. H.VB) 4—0. — Te ruim kwart na twee stellen beide partijen zich op. Quick, dat den wind in den rug heeft, onderneemt dadelijk een ren naar het doel der Ajaciden, zonder het gewenschte succes, maar blijft toch tot de rust meester van het terrein en weet, dank zij het goede spel der Leidsche achterhoede, slechts tweemaal te doelpunten door Schoemaker en Wekker. Ajax' voorhoede weet zoo nu en dan wel eens een bal te bemachtigen, maar raakt dien weer kwijt door slecht samenspel. Na de rust is het spel voornamelijk op het middenterrein, behoudens enkele t'atnme uitvallen van weerskanten. Kort voor tijd fokt Boode nog een 3e doelpunt na mooi individueel spel en Schoemaker zorgt nog voor een vierde punt. Bij Quick: Bakhuis, Heckler en Schoemaker de besten. Bij Ajax: de kleine achterspeler, die ook zeer'verdienstelijk kopwerk verrichtte, de rechtsmiddenspeler en de rechtsbuiten. Aan de voorhoede van beide partijen ontbrak nog al wat. Scheidsrechter goed.

VlDI.

H.B.S IV—Quick IV (3e kl. a H.V.B.). — Dadelijk na den uittrap komt H.B.S.' voorhoede gevaarlijk opzetten en door den wind begunstigd, neemt zij door een misverstand van Quick's achterspelers de leiding. Wel gelukt het Quick's voorhoede, met Vidal aan het hoofd, eenige malen door te breken, maar tegen het uitstekende backspel van H.B.S. is zij niet opgewassen. Scherp stak ook het kalme, weldoordachte spel van H.B.S. af tegen het onbezonnen spel van Quick. Voor rust weet H.B.S. nog tweemaal Quick's doel te vinden, waarin Otten zijn dag niet heeft. Na de hervatting dacht ieder Quick le zien ophalen, doch wat enkele malen bij H.B.S.' backs te kort schoot, werd dubbel vergoed door den doelverdediger Buwalda, die iedere poging tot scoren door zijn kalm en beslist optreden wist te beletten. Intusschen zit H.B.S.' voorhoede niet stil en weet respectievelijk door de gebroeders Crone en Versteeg de score tot op 6 te brengen. Weldra wordt door den scheidsrechter, die maar zóo-zóo was, tijd gefloten en wint H.B.S. zoodoende welverdiend met 6—0. Vermelding verdienen: Polderman, genoemde heeren, J. ter Have en Kloen.

Tjen-Tjen.

Saturnus I— Unitas I(R. V.B. le kl. a) 0—2. — Dadelijk na den aftrap zit Sat.-voorhoede goed op en geeft Unit.-verdediging volop werk. Kees Buis echter geeft geen pardon en bonjourt alles retour. Daar komen ze echter niet ver mee want Unitas is ingesloten en de enkele uitvallen die zij onderneemt worden door Sat.-achterspel kranig gekeerd. Dat kranige achterspel werd helaas verijdeld doordat eenige van de achterste heeren woorden kregen. Die woorden gaven Blom aanleiding boos te kijken en te spelen volgens ander systeem dan hij gewend is. Weldra is de stand 2—0 en kan gelukkig niet stijgen in Unit. voordeel, dank zij het kranig werk der Sat. backs. Rust 2—0. Na rust schijnt,het humeur van Oome Jan (wat flauw toch) veranderd en werkt beter als voor de rust. Unitas kan dan ook niets meer maken, al heeft zij ook het spel bijna geheel in handen. En de Sat. voorhoede, zij werken hard als paarden, maar de moed is er uit en ze kunnen er niet in slagen 1 tegenpunt te maken. Scheidsrechter?? Goed ? ? ?

Japiceb.

A.G.V.V. 11—Amstel 1. — Amstel I na een paar voorafgaande proefschotjes direct opzettend, maakt voor rust tegen wind in 5—0. Voortdurend is A.G.V.V. ingesloten, zoodat Amstels doelverdediger zijn banden stond te wnrgen van de koude. Na rust werden er nog eens 5—0 bijgevoegd, zoodat de wedstrijd eindigde met 10—0, hetgeen Amstel wel meeviel, na de verklaring van „Jêka", Sportblad No. 44, dat A.G V.V. met veel sterker elftal voortaan zou uitkomen.

Akêj.

K'land I— Vios (3e ld. N. V.B) 5—2. — Kennemerland voor het eerst van het seizoen volledig. Vios compleet.

Sluiten