is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 38, 16-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

De voorhoede van P.W. valt direct flink aan, maar de achterhoede van Robur Weert zich flink.

Luide aangemoedigd door het publiek, werkt de Roburvoörhoede zich langzamerhand los. Meermalen dringt ze goed combineerend op en de P.W. doelman moet nu en dan al eens handelend optreden.

De Roodwitten zijn nu bepaald sterker, en na een 10 minuten spelen „keit" Ament een prachtvoorzet van Gravelaar onhoudbaar in.

De Robur-voorhoede geeft nu prachtig spel te zien. Vooral Gravelaar en Ament zgn enorm, overal dringen die beiden door.

Kort na 't eerste doelpunt, weet van der Poll den voorsprong te vergrooten door een bal, die tegen den scheidsrechter aanstuitte, in te schieten.

Kort voor de rust zet De Jong een voorzet van Gavelaar in, zoodat met een 3—0 voordeel voor Robur gedraaaid wordt.

Na de rust zet P.W. alles op om een tegenpunt te maken, maar de achterhoede van Robur staat pal. Van Son is niet te passeeren; hij goochelt met de ballen op merkwaardige wgze. Na da pauze was hg dan ook buiten twijfel de ster van 't veld. De voorhoede van Robur verslapt wel eenigszins en was de P.W. voorhoede beter op schot geweest dan hadden ze misschien wel een tegenpuntje gemaakt, maar alles ging er meters over of naast.

Het spel wordt wat forscher, maar scheidsrechter Tromp zorgt wel, dat het binnen de perken blijft.

De achterhoede van Robur was, zooals ik al schreef schitterend. Ook de middenlinie (vooral Schut en Feith) stond haar mannetjes.

P.W. gelukte het dan ook niet een tegenpunt te maken, zoodat 't einde kwam met een 3—0 overwinning voor Robur.

Het Roodwitte elftal is zeer versterkt door Van Son en Van Veen. De eerste vooral is een speler waarvan Robur heel wat pleizier zal kunnen beleven. Wat Van Veen betreft, zgn voorzetten en schieten is stukken beter dan dat van Huizinga en ongetwijfeld zal hij binnenkort ook behooren tot één van de beste spelers uit de voorhoede. A. W.

Ajax—D.V.V. 3—2. Om ongeveer kwart over 2 trapt D.V.V. met zon tegen, af en onderneemt spoedig de eerste aanval, de linksbuiten schiet den bal echter naast. Toch hebban de groenwitten het spel de eerste minuten op de Ajax-helft, tot plots Ajax' linksbuiten er van door gaat, een keurigen voorzet geeft, welke jammerlijk door den rechtsbinnen wordt gemist. De verdedigingen aan weerszijden winnen het steeds van de respectieve aanvallers. Als er ongeveer een kwartier gespeeld is breekt Gunning mooi door en schiet hart op doel, via den paal vliegt de bal in het net.

De D.V.V.ers pakken nu de zaakjes wat harder aan en goed combineerend naderen zij meermalen gevaarlijk het Leidseho doel.

De Ajax-voorhoede met van Weel als midvoor komt ook dikwijle gevaarlijk opzetten. Jammer alleen dat van Weel dikwijls niet vlug genoeg is. Het schieten gaat hem echter nog

WILT GE IEDERE WEEK

De

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

van den N. V. B. ontvangen waarin alle offic:esle berichten het wedstrijdprogramma betreffende gepubliceerd worden?

KHiP M OHDERSTAAND BILJET UIT,

sluit EEN GULDEN aan postzegels bij en zendt het aan '

het SECRETARIAAT van den HEDERL. VOETBAL BOUD

29 van Boelzelaerlaan

's GRAVENHAGE en U ontvangt de MEDEDEEUSGES gedurende een geheel jaar.

(Hier uitknippen)

BESTELBILJET. h

Ik sluit hierbij f I.— aan postzegels 3

en wensch tot 1 October 1914 de £

Officieele Mededeellngen van den §

N. V. B. wekelijks te ontvangen. Si

H UI

Naam x.

Adres =

Stad |

o

(Naam en adres duidelijk invullen s.v.p.)

al af, dat ondervond de D.V.V.-doelman, die een reuzenpil van hem te houden kreeg, welke in plaats van in diens handen tegen zgn body terecht kwam. Als de linksmidden Kleyn mooi doorbreekt krijgt v. Weel den bal toegespeeld, draait zich om en kogelt het leder in den linkerhoek van het doel. Onmiddellijk hierna treedt de rust in.

Als weder begonnen wordt pakken beide partijen weder flink aan. De Duinoorders doelpunten nu spoedig uit een hoekschop. Weer gaan de partijen gelijk op en wordt er vooral voor het D.V.V.-doel menig kaasje verknoeid. Beiden partijen scoren nog eens, Ajax door v. Weel met een ver hard schot en D.V.V. door een missen van eakele Ajaxiden. Vermeldenswaard is nog een prachtschot van den linksbuiten van D.V.V, hetwelk van Wvtlum prachtig vangt en wegwerkt. Mst den stand van 3—2 voor Ajax komt dus het einde van dezen pittigen wedstrgd.

Uit Hengelo. - Maar al te zeer onder den indruk van het overigden van hunnen eere-voorzitter, Herman Voort, trokken onze rondhemden Zondag met een gehavend elftal naar U.D. in Deventer, om een hunner zwaarste wedstrijden van dit seizoen te spelen. Een verzoek vai Tubantia om uitstel voor dezen wedstrgd om bovengenoemde reden, werd door U.D. afgewezen.

U.D. schijnt dit jaar over eene flinke combinatie te beschikken en zal blijken een ernstige candidaat voor de eere plaats te zgn. Niettegen-